Tillväxtverket

Sofisam stängs ner

Webbplatsen Sofisam har varit ett stöd för de som vill starta eller driver arbetsintegrerade sociala företag men också för offentliga aktörer som köper tjänster eller finansierar och bidrar till sociala företag. Nu ska arbetet fortsätta på andra platser än på Sofisam. Vi pratar med Eva Carlsson som i flera år har arbetat med frågan och webbsidan.

Eva Carlsson

Eva Carlsson

Arbetsintegrerande sociala företag är en grupp av sociala företag som vi ofta förkortar till ASF. Syftet med ett ASF är att hjälpa människor till arbete genom att driva ett företag som säljer varor och tjänster till kunder.

Varför startade ni Sofisam?

– Tillväxtverket hade under 2009-10 ett regeringsuppdrag att tillsammans med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan sprida information om arbetsintegrerande sociala företag, ASF. Syftet var att fler inom offentlig sektor skulle få kunskap om vilken bra resurs företagen är för att ta emot personer på arbetsträning, praktik och rehabilitering. Det bildades en arbetsgrupp där även Skoopi och SKR- Sveriges kommuner och Regioner var med.

I uppdraget ingick att ta fram en handbok till offentliga aktörer och för att kunna hålla den uppdaterad och spridas till fler gjordes den som en öppen webbplats. Sofisam har sedan utvecklats genom olika uppdrag och projektmedel med information riktad till företagen och en kunskapsbank för alla intresserade av arbetsintegrerande sociala företag.

Varför stängs Sofisam ner?

– Det krävs mycket arbete för att hålla en sida med så mycket information ständigt uppdaterad och vi har inte riktigt mäktat med det. Tillväxtverket kommer som det ser ut idag inte att få riktade uppdrag om ASF, det saknas resurser helt enkelt.

Var finns information om ASF nu?

– Vi vill så klart bidra till att ha bra information om socialt företagande och ASF även framöver. Det finns samlad information om socialt företagande och samhällsentreprenörskap här på Tillväxtverket. På Verksamt.se finns mer kunskap om att starta och driva sociala företag.

Den förteckning över ASF som funnits på sidan stängs också ner. SKOOPI, de arbetsintegrerande sociala företagens intresseorganisation, kommer under hösten 2020 med ett erbjudande till ASF att bli publicerade i en förteckning på deras hemsida.

Webbplatsen Sofisam