Tillväxtverket

Mötesetikett digitala möten

På grund av rådande omständigheter är vi just nu många som deltar i eller håller digitala möten. Digitala lösningar är oumbärliga för att vi ska kunna fortsätta arbeta hemifrån. Så här är några tips på vad du ska tänka på för lyckade digitala möten.

  • Stäng av ljudet på din mikrofon när du inte är aktiv och talar själv.
  • Låt deltagarna tala till punkt, dra ned tempot något så att alla känner att de kan komma till tals. Repetera och kontrollera att ni uppfattat varandra rätt.
  • Skicka ut inbjudan i tid och med tydlig agenda och syfte. Se över innan mötet kring vilka som tackat ja eller nej så att du har koll. Var förberedd när du ska leda ett onlinemöte.
  • Svara på de inbjudningar du får så att den som bjudit in vet vad hen kan förvänta sig.
  • Starta och avsluta ett möte i tid. Kom i tid till mötet.
  • Om du leder ett möte, stäng antingen din e-postprogramvara eller inaktivera nya meddelandevarningar för att undvika störningar,
  • Ställa aktiva och klargörande frågor vid behov.
  • Presentera dig och tänk på att i stora möten kan det vara bra klargöra att det är du som talar.