Tillväxtverket

Information på tillvaxtverket.se stöttar regionerna 

Regionerna kämpar med coronavirusets effekter på näringslivet. Den 2 april fick Tillväxtverket i uppdrag av regeringen att bistå med insatser med anledning av coronavirusets effekter på regioner och näringsliv.

– Vi är en handlingskraftig myndighet som inte är rädd för att växla upp vårt arbete när det behövs. Redan innan uppdraget kom från regeringen hade vi börjat arbeta för att underlätta för regionerna. Vi har haft telefonkontakt med alla regioner för att fånga upp deras och näringslivets behov. Snabbt kunde vi konstatera att det fanns ett behov av kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Därför byggde vi upp en sida på tillvaxtverket.se med särskild information, säger Monika Kväl som är ansvarig för regeringsuppdraget

På den nya sidan tillvaxtverket.se/coronasamverkanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan regioner tipsa och lära av varandra hur de i sin roll som regionalt utvecklingsansvariga kan stödja näringslivet. Vi ger också en översikt av Tillväxtverkets arbete med anledning av covid-19, utifrån vad som är mest relevant för regionerna som utvecklingsansvariga.

Om ni har information till regionerna med anledning av coronavirusets effekter publicerar vi det gärna på regionsidan. Kontakta Johanna Mikaelsson eller Christina Imander. Beskriv gärna så konkret som möjligt.

På regionsidan kan du informera om:

  • särskilda insatser som ni gör med anledning av coronaviruset där regionerna är en viktig målgrupp som bör känna till insatserna
  • större förändringar i uppdrag/insatser. Det kan handla om förlängda program, nytt fokus i kommande utlysningar som regionerna bör känna till eller som regionerna kan hjälpa till att sprida information om
  • informationstillfällen/digitala möten/avstämningar där representanter för regionerna är inbjudna.

Om Tillväxtverkets uppdrag

Den 2 april fick Tillväxtverket i uppdrag av regeringen att bistå med insatser med anledning av coronavirusets effekter på regioner och näringsliv. I uppdraget ingår att bidra med omvärldsanalys och erfarenhets- och kunskapsutbyte om hur regioner och företagsfrämjande aktörer kan hantera de situationer som uppkommer i näringslivet med anledning av coronaviruset.

I arbetet ingår även att underlätta dialogen mellan regional och nationell nivå. Vi samverkar med regeringens samordnare Anders Ferbe om hur vi möter coronavirusets effekter på näringslivet. Vi kommer att fånga upp de behov av insatser som finns både hos regioner och i näringslivet och ta dem vidare till samordnaren och Regeringskansliet.

Läs mer om Tillväxtverkets uppdrag att bistå med insatser med anledning av coronavirusets effekter på regioner och näringslivlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om hur vi samlar information om corona på webben i nyheten Ny samlingssida om insatser kopplade till Corona