Tillväxtverket
eu-logotyp

Så vill EU-kommissionen att Sverige ska använda de nya klimat­investeringarna

EU-kommissionens årliga rekommendationer för Sveriges ekonomi och politik har kommit. Nytt för i år är kommissionens syn på hur Sverige ska genomföra klimatinvesteringar genom den nya fonden Fonden för rättvis omställning, vilken kan påverka stålindustrins sysselsatta i norra Sverige.

Varje år släpper EU-kommissionen en årlig landrapport som innehåller rekommendationer för Sveriges ekonomi och politik på olika områden, däribland inriktningen på EU:s sammanhållningspolitik och Europeiska regionala utvecklingsfonden, nedan kallad ERUF. Nu är rapporten offentlig och där går det alltså att läsa om kommissionens syn på hur Sverige ska genomföra klimatinvesteringar genom den nya Fonden för rättvis omställning (på engelska Just Transition Fund, JTF).

Kommissionen anser att fonden bör inriktas på investeringar som följer av den nödvändiga klimatomställning som fordras inom stålindustrin och dess underleverantörer i programmet Övre Norrland. Det kan i sin tur påverka de cirka 4 000 sysselsatta i företagen eftersom hårdare miljökrav kan leda till omstruktureringar med uppsägningar och/eller förändrade kompetensbehov som följd.

Fonden för rättvis omställning utgör en del i investeringsplanen för Ett hållbart Europalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och är ett verktyg för att stödja de regioner som påverkas mest av omställningen till klimatneutralitet samt för att undvika att skillnaderna mellan regionerna ökar. På EU-nivå uppgår fonden till 7,5 miljarder euro och för Sveriges del handlar det om 61 miljoner euro som efter uppväxling med ERUF och/eller ESF samt nationella medel väntas uppgå till mellan 380-610 miljoner euro.

I landrapporten pekar kommissionen särskilt ut smart specialiseringsstrategin som vägledande för innovation och ekonomisk omvandling, däribland diversifiering av näringslivet och den regionala ekonomin. Enligt kommissionen kan handla om:

  • (Produkt-) investeringar i små och medelstora företag samt i start-ups med syftet att diversifiera näringslivet.
  • Investeringar i nyföretagande, företagsinkubation och konsulttjänster.
  • Investeringar i forskning och innovation samt att främja kunskapsdelning och överföring av avancerad teknik.
  • Investeringar i teknik och infrastruktur och användningen av ren energi, minskade koldioxidutsläpp, energieffektivisering och förnybar energi.
  • Investeringar som stärker en cirkulär ekonomi, avfallshantering, resurseffektivitet, återanvändning och återvinning.
  • Investeringar för att uppgradera och ställa om arbetskraften.

Fonden för rättvis omställning påverkar ERUF både gällande budget och inriktning och är en anledning till att regeringsbeslut om uppdrag och direktiv i Sverige fortfarande saknas. Utestående frågor är också hur den nya fonden, som ska genomföras på länsnivå, ska förvaltas i Sverige.

Läs mer:

EU-kommissionens landrapport för Sverige 2020
(Fonden för rättvis omställning beskrivs i Annex D, sidan 71)

Vill du veta mer om rapporten eller den nya fonden? Kommissionen presenterar landrapporten vid ett frukostmöte i Europahuset Stockholm den 5 mars. Seminariet kan även följas via webben på den här sidan.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här kan du läsa om kommissionens landrapport 2019.öppnas i nytt fönster

 

Här samlar vi allt material om EU:s nya programoperiodöppnas i nytt fönster.

Kontakt

Jonas Örtquist, tel: 08-68 16 575

namn.efternamn@tillvaxtverket.se