Tillväxtverket

Nytt uppdrag inom livsmedel

Tillväxtverket får en central roll i genomförandet av livsmedelsstrategin då Regeringen gör en stor satsning för att lyfta näringen. Vårt uppdrag består av att samordna arbetet inom livsmedelssektorn och att arbeta med att förenkla för livsmedelsföretagen och säkerställa att de får tillgång till rätt kompetens.  

Tillväxtverket har tidigare fått uppdraget att underlätta en samverkansarena för livsmedelssektorn. Resultatet blev Sweden Food Arena - en nationell arena där aktörer inom livsmedelsbranschen samverkar för en innovativ, hållbar och konkurrenskraftig livsmedelssektor. I våras lämnade Tillväxtverket tillsammans med Jordbruksverket in en handlingsplan för livsmedelsstrategin. Nu får vi regeringens förtroende att genomföra ett antal av förslagen i syfte att få en mer hållbar och konkurrenskraftig näring.

Det handlar bland annat om att Tillväxtverket får rollen att samordna och främja samverkan mellan alla aktörer i livsmedelskedjan, både näringslivet och myndigheter såväl som regionalt och nationellt. En annan del i uppdraget handlar om att utveckla området regler och villkor, till exempel genom att förenkla och förkorta processer för tillstånd. Tillväxtverket ska även fortsätta utveckla verksamt.se för att underlätta företagens kontakter med bland annat myndigheter och kommuner.

Kompetensförsörjning är en annan viktig del i uppdraget, där vi ska arbeta för att trygga sektorns tillgång till rätt kompetens. Första steget är att analysera och ge förslag på åtgärder som i nästa steg ska implementeras.

Uppdraget kommer att genomföras av avdelningarna Företag, Kunskapsutveckling och Förenkling mellan 2020-2025. Första året omfattar uppdraget 33 miljoner kronor och följande år 25 miljoner kronor.

Läs mer

Läs regeringens pressmeddelande

Kontakt

Helena Nyberg Brehnfors, enhetschef Entreprenörskap