Tillväxtverket

Tillväxtverket guidar vid omställningar och varsel

I dag tisdag 3 december lanserar Tillväxtverket Omställningsguiden på tillvaxtverket.se. Guiden ska ge tjänstepersoner eller politiker i en kommun eller region stöd och idéer om hur de kan hantera en större omställning.

När ett stort företag drar ner verksamhet eller flyttar den från en kommun uppstår olika effekter. Mest kännbart och dramatiskt är förlusten av jobb.

– Syftet med guiden är att den ska ge stöd och idéer för hur kommuner och regioner kan hantera större varsel eller omställningar. Kommuner och regioner kan analysera och anpassa de exempel vi tar upp utifrån sin egen situation och specifika frågor. Det finns också tips på var man kan hitta offentlig statistik och hur man kan använda den, berättar Monika Kväl som är ansvarig för vårt omställningsuppdrag.

Omställningsguiden på tillvaxtverket.se

Processteg i omställningsguiden

Guiden beskriver en process för hur omställningsarbetet kan gå till. Processen är indelad i fem faser där varje fas har ett syfte och mål.

Två kommuner har hjälpt oss att testa

I guiden finns exempel på hur kommuner och regioner lyckats med större omställningar. Kommunerna och företagen i de sju fallstudierna är utvalda för att representera olika branscher, typ av omställning och de är spridda över landet. För att vara säkra på guiden tar upp rätt saker har två kommuner hjälpt oss att testa innehållet och göra det ännu bättre.

Omställningsguiden är redan efterfrågad och många kommuner har väntat på att den ska släppas. När vi mötte 70 näringslivschefer på en nätverksträff i SKL:s regi i september var intresset stort. Flera kommuner och regioner vill träffa Tillväxtverket för att få veta mer om guiden. Vi ska tillsammans med Region Uppsala hålla tre workshoppar om hur man kan vara förberedd om ett större varsel skulle uppstå. Enköping, Heby, Tierp, Älvkarleby och Östhammar kommun ska ta fram beredskapsplaner.

Vi vill fortsätta utveckla guiden

– Vår förhoppning är att Tillväxtverket ska få ett fortsatt uppdrag att stödja kommuner och regioners arbete vid större varsel och omställning i näringslivet. Om vi får uppdraget blir nästa steg att utveckla guiden så att kommuner och regioner även kan få stöd vid större investeringar. Då ska vi även ta fram goda exempel på insatser i form av filmer och artiklar, berättar Monika.

Tillväxtverkets roll vid omställningar och varsel

Företag utvecklas av människor som har idéer. Konkurrenskraft skapas av företag som verkar på attraktiva platser under goda förutsättningar. Världen krymper, marknader växer, och konkurrensen om människor och kapital ökar. Ibland inträffar större enskilda varsel eller omställningar som påverkar kommunens och regioners invånare, näringsliv, servicenivå och ortens attraktivitet.

– Det är Tillväxtverkets uppdrag att hjälpa kommuner och regioner att ta tillvara de utvecklingsmöjligheter som skapas vid dessa händelser, säger Monika.

Kontakt

Om du har frågor eller vill veta mer om guiden, kontakta gärna Monika Kväl.