Tillväxtverket

Verksamt.se träffade blivande och etablerade företag på mässan Eget företag

Den 7-9 november deltog verksamt.se på nordens största mässan för småföretag - Eget företag på Stockholmsmässan i Älvsjö. Mässan arrangeras av Nyföretagarcentrum och syftet är att erbjuda en inspirerande mötesplats för alla som driver eller vill starta företag. I år var mässans tema finansiering, e-handel, och ”Ny i Sverige”. Totalt kom 5 800 besökare till mässan.

Cirka 70 medarbetare från 13 myndigheter och sju tolkar deltog i verksamt.se:s monter i år och tillsammans genomförde vi cirka 3 385 samtal med besökarna. I montern kunde besökarna ställa frågor till myndighetsexperter och bli guidade på verksamt.se. Under mässan anordnade verksamt.se även ett 20-tal seminarier som bland annat handlade om skatt och moms, varumärke, import och export, handel med livsmedel, GDPR och hur du skyddar din allra viktigaste företagsinformation.

– Vi vill vara tillgängliga och göra det enkelt för den som funderar på att starta eller redan driver företag att ha kontakt med oss myndigheter och använda våra tjänster på verksamt.se. Vi hoppas att besökarna kände sig inspirerade och trygga i vilket som är deras nästa steg att ta i företagandet efter att ha fått personlig vägledning av oss myndigheter, säger Nathalie Parkvall, kommunikatör inom myndighetssamarbetet Starta och driva företag som står bakom verksamt.se.

Besökarnas behov och kundnöjdhet

Monterpersonalen intervjuade 92 besökare kring deras företagsplaner och hur de upplevde vår service på mässan. De hade fler specifika frågor (51%) än allmänna frågor (39 %) om företagande. Av de intervjuade upplevde 89% att de fick relevant information och svar på sina frågor. Av de intervjuade svarade 47 personer ja på frågan om att delta i användartester och intervjuer för att på så vis bidra till utvecklingen av verksamt.se.

Myndigheter som deltog på mässan

Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Datainspektionen, Försäkringskassan, Kommerskollegium, Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Patent- och registreringsverket, Pensionsmyndigheten, Skatteverket, Tillväxtverket och Tullverket.

Mässansvariga Christina Sjöström, Bolagsverket och Nathalie Parkvall, Tillväxtverket.

Mässansvariga Christina Sjöström, Bolagsverket och Nathalie Parkvall, Tillväxtverket.