Tillväxtverket

Tillväxtverket nämndes i Korrespondenterna

I tisdags hade Korrespondenterna på SVT temat illegalt skogsbruk i programmet och man besökte bland annat Indonesien och Moçambique.

I Moçambique besökte reportrarna det enda FSC-certifierade sågverket/skogsbolaget i Moçambique. Vd Nils von Sydow berättade om det stöd de fått av Tillväxtverket, Demo Miljö,  för de maskiner som de nu använder för att kunna förädla trävarorna. Med större förädling i landet ökar även omsättningen lokalt. Stödet från Demo Miljö var 1,8 mkr.

– Det blir riktigt tydligt i reportaget att små företag som Levas Flor i Moçambique eller en enskild person i Indonesien kan göra stor skillnad i klimatfrågan, säger Richard From (Affärsutveckling).

Programmet Demo Miljö är ett externt uppdrag finansierat av Sida. Program­met har två syften: att ge miljöteknikföretag fotfäste på nya marknader och att bidra till nya lösningar på miljö- och klimatproblem som kan minska fattig­dom i utvecklingsländer.