Tillväxtverket

Vad är en programteori egentligen?

Kärt barn har många namn och det finns flera åsikter om vad en programteori egentligen är.

I lärprojektet ”En programteori för Regionalfonden” ska Tillväxtverket i samarbete med regionerna och andra aktörer ta fram förslag till programteori för Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF.

I den här filmen förklarar Katarina Steijer på Ramboll management consulting definitionen av en programteori som aktörerna arbetar efter just här.