Tillväxtverket

Du har väl inte missat utbildningen stresshantering & kränkande särbehandling?

Vi på HR hoppas att du tittat på lektionerna och fått med dig nya kunskaper om hur du minskar ohälsosam stress och uppmärksammar kränkande särbehandling.

Fortsätt gärna diskutera frågorna på exempelvis ett enhetsmöte för att tillsammans reflektera och bidra till en arbetsplats där vi alla trivs och mår bra. Uppföljning sker även kontinuerligt på olika sätt, exempelvis genom löpande uppdragsdialoger, enkäter och i våra arbetsmiljöronder.

Är du ny på Tillväxtverket? I så fall får du lektionerna efter 30 dagar.

Mer information, tester, filmer, diskussionsunderlag och boktips finns på medarbetarsidorna under Arbetsmiljö.