Tillväxtverket

Departementsträff med innovation och förnyelse i fokus

6 november samlade Näringsdepartementets alla myndigheter till en myndighetsdag. Under dagen var innovation och förnyelse på tapeten.

– Vi befinner oss mitt i en samhällsomvandling som ställer krav på innovation, samverkan och mod. Myndigheterna måste stödja och inte hindra utvecklingen, sa Näringsminister Ibrahim Baylan och Landsbygdsminister Jenny Nilsson.

Tillväxtverkets utvecklingsresa, som tar sin utgångspunkt i omvärldsförändringen, ligger med andra ord helt rätt i tiden. Likaså vårt fokus på skapa, smart, samarbete.

Statsråden betonade att klimatomställningen kan ge kraft till utveckling och nya jobb. Och att digitaliseringen har potential, inte bara för företagen utan även för myndigheter.

För myndigheter är det viktigt med attityd och bemötande. Vår inställning ska vara att hjälpa företag och medborgare på ett bra sätt. Näringsministern pekade på att Storbritanniens utträde ur EU innebär att styrkeförhållandena förändras. Sverige måste vara ännu mer proaktivt.

– Vi har mycket att erbjuda EU, säger Ibrahim Baylan.

70 procent av vår export går till EU i dagsläget. Landsbygdsministern uppmärksammade vårt jobb inom Livsmedelsstrategin. Hon pekade på att den goda samverkan mellan myndigheterna och dialogen med näringslivet ger strategin legitimitet.

Tre kvinnor tittar in i kameran.

När dagen avslutades konstaterade styrelseordförande Kristina Alsér och GD Gunilla Nordlöf att vi på Tillväxtverket ligger långt fram vad gäller innovation och förnyelse.