Tillväxtverket

Metodlådan – läs den nya samlade sidan för våra projektmetoder

Projektet Processer och utvecklingsinitiativ har nu samlat flera bra och användbara metoder för ditt projektarbete. Du kommer att spara tid och möda genom att utgå från tidigare erfarenheter och projekt. Metoderna är nu strukturerade och sammanfattade på sidan Metodlådan.

Metodlådan

Vi kommer att fortsätta vidareutveckla metodlådan. Håll därför utkik efter uppdateringar här på Medarbetarsidorna.

Till Metodlådan
Läs även sidan Enkelt och tydligt att arbeta i projekt

Detta är en del av vår utvecklingsresa. Under 2019 har ett antal insatser pekats ut, som är särskilt viktiga för hela myndighetens utveckling. De berör och involverar hela, eller stora delar av myndigheten. Här kan du läsa om utvecklingsstrategin och vad som ingår.