Tillväxtverket

Så jobbar vi med klimatanpassning!

Tillväxtverket, arbetar med klimatanpassning i enlighet med en ny förordning. Vi ställde tre frågor till Johanna Giorgi om arbetet!

Johanna Giorgi

Johanna Giorgi

Vad handlar förordningen om?

– Den här nya förordningen innebär att vi ska börja arbeta systematiskt med klimatanpassning och effekter av ett förändrat klimat. Den berör oss, 31 andra myndigheter och länsstyrelser. Arbetet samordnas av SMHI.

Vad innebär klimatförändringarna för Tillväxtverkets verksamhet?

– Vi vet ju att klimatförändringarna kommer att ge oss högre medeltemperatur och nederbörd vilket förväntas leda till en ökad risk för översvämning, torka, stormar, erosion, ras och skred. Det i sin tur ger konsekvenser för hela samhället och även för företags, regioners och kommuners arbete. Väderrelaterade extrema händelser kan komma oftare och med större styrka. Dessvärre tror man att variationerna kan bli stora, både mellan olika år och mellan olika delar av landet.

– Vårt jobb blir att svara på frågan vad ett förändrat klimat betyder för näringsliv och regional utveckling. Vi har faktiskt redan påbörjat det arbetet. Redan under 2017 lät vi göra en utredning kring vilka klimatförändringar som är att vänta i Sverige och hur de påverkar företag, regioner och vissa utvalda branscher.

Vad händer nu i arbetet?

– Vi ska anpassa våra egna insatser och så ska vi revidera vår befintliga handlingsplan. Under 2020 planerar vi att ta fram ett informationsmaterial tillsamman med SMHI som riktar sig till företag. Det ska handla om de hot och möjligheter som ett förändrat klimat kommer att innebära för dem.

– Vi ska också ta fram en Risk och sårbarhetsanalys som grundar sig på de utpekade fokusområden vi har i vår handlingsplan.

För mer information kontakta Helen Bålman, fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Förordning 2018:1428 om myndigheters klimatanpassningsarbetelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster