Tillväxtverket
eu-logotyp

Förändringar som Tillväxtverket vill se inför EU:s programperiod 2021-2027

Tillväxtverket föreslår förändringar med strukturfondernas inriktning, alltså vilka utmaningar som ESI-fonderna ska fokusera på.

Här kan du läsa en intervju med Jonas Örtquist, samordnare av EU:s programperiod 2021-2027.

Jonas Örtquist

Jonas Örtquist

Den 4 oktober yttrade sig Tillväxtverket om strukturfondernas inriktning, vad handlade det om?

- Regeringen förbereder så kallade strategiska ställningstaganden som grund för en ny partnerskapsöverenskommelse med Kommissionen. Det handlar om en svensk strategi för sammanhållningspolitikens inriktning, det vill säga vilka utmaningar som Regionalfonden, Socialfonden, Havs- och fiskerifonden och även Landsbygdsfonden ska adressera.

- Regeringen har efterfrågat skriftliga synpunkter från aktörer på hur samverkan och synergier mellan fonderna kan stärkas. I yttrandet vidareutvecklar Tillväxtverket därför tidigare inspellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och synen på främst Regionalfonden, Socialfonden och Landsbygdsfonden. Vi föreslår några förändringar gällande fondernas inriktning och förvaltning som vi bedömer kan renodla fondernas inriktning, effektivisera genomförande, förenkla för stödmottagare och optimera användningen av resurser.

Vad ligger bakom Tillväxtverkets förslag?

- Omvärlden förändras i snabb takt och Tillväxtverket ser bland annat att näringslivet och företagen har en mycket viktig roll för vår förmåga att möta samhällsutmaningar. När det handlar om insatser för företag finns det i dagsläget överlappningar mellan fonderna som begränsar möjligheten att nå resultat.

Så vad föreslår då Tillväxtverket?

- I korthet handlar det om tre förändringar inför kommande programperiod: synergierna mellan sammanhållningspolitiken och den nationella politiken behöver öka, näringslivets förmåga att möta omvärldsförändringar behöver stärkas och ansvarsfördelning gällande landsbygdsutveckling behöver tydliggöras. Tillväxtverket föreslår att regeringen bör överväga tydligare uppdrag och anslag till nationella myndigheter samt att socialfondens kompetensutveckling för företag och landsbygdsfondens insatser med näringslivsperspektiv (areella näringar, primärproduktion och förädling i första ledet undantagna) bör överföras till Regionalfonden.

Det låter som stora förändringar, är de genomförbara?

- EU-kommissionen har föreslagit en budget för de olika strukturfonderna i Sverige och har även lyft ur landsbygdsfonden ur sammanhållningspolitiken så dessa förutsättningar behöver analyseras vidare. Men eftersom vi nu lägger grunden för en ny sjuårig programperiod där många miljarder ska investeras för en hållbar regional tillväxt i Sverige är det viktigt att föreslå nödvändiga förändringar inom fonderna, om de är motiverade.

Vad mer lyfter Tillväxtverket fram i yttrandet?

- När det handlar om synergier och samverkan mellan fonderna har Tillväxtverket mycket kunskap och erfarenheter och vi lyfter fram goda exempel och praktiska rekommendationer inför 2021-2027. Tillväxtverket anser bland annat att samordningen av fondutlysningar och nationella utlysningar kan stärkas. Vi lyfter även fram behovet av att öka den regionala kapaciteten med att mobilisera projektägare liksom det fortsatta fondgemensamma arbetet med förenklingar för stödmottagare.

Här kan du läsa mer om EU:s nya programperiodöppnas i nytt fönster och här kan du läsa hela Tillväxtverkets yttrande.PDF