Tillväxtverket

Nya kliv mot en dataplattform

Projektet Dataplattform och Datastrategi är i full gång och tar stora kliv framåt! Syftet är att skapa en plattform och strategi som leder till ett mer datadrivet förhållningssätt på myndigheten. Projektledare är Therese Asplund, Kunskapsutveckling.

Berätta Therese, hur går det i projektet?

– Det går jättebra! Vi jobbar för fullt med att vår data på Tillväxtverket ska användas som en strategisk resurs. De som är med i projektets kärngrupp är Magnus Lundsten (Tjänsteutveckling), Åsa Adamsson och Henrik Hedlund (Data och Systemstöd) samt Helena Montiadis (IT-enheten). Det är en bra blandning av kompetenser och profiler. Utöver oss finns även tre konsulter som hjälper till med juridiken och begrepps- och informationsmodeller. Vi är ett av flera projekt i Utvecklingsresan.

Vad är på gång just nu i projektet?

– I höst kommer vi att jobba med tre olika spår. Förbättrad ekonomistyrning är ett av spåren. I de andra två spåren görs en juridisk utredning av de rättsliga förutsättningarna för vår dataförsörjning. Avslutningsvis undersöker vi möjligheten att jobba med kunskap på ett mer datadrivet sätt.

Det har hörts glada skratt från Omtanken och Kunskapen, vad är det ni gör där?

– Vi har nyligen jobbat med Förbättrad Ekonomistyrning i Omtanken. Under måndag den 9 september deltog även kollegor från Ekonomienheten, Utvärdering och Uppföljning i mötet. Det är roligt att jobba tillsammans! Målet är att gemensamt förbättra ekonomistyrningen så att vi enkelt kan spåra mottagna medel och anslag hela vägen till våra företag och stödmottagare.

Vad spännande, hur går ni vidare efter workshopen?

– Nästa steg är att sammanställa allt material från vår workshop. Under oktober kommer vi att jobba vidare med en så kallad Proof of Concept (en prototyp i mindre skala). Då ska vi testa hur vår begrepps- och informationsmodell fungerar i praktiken. I klarspråk betyder det – får vi ut det data vi efterfrågat och vad kan vi göra med resultatet?

När kommer protoypen vara klar och vad hjälper den oss att förstå?

– I slutet av oktober kommer vi ha ett resultat. Vi vill jobba snabbt för att utvecklas och lära oss så mycket som möjligt. Då finns ingen färdig plattform för alla att testa, men vi kommer att vara ett steg närmare använding av data på ett effektivare sätt!

Projektgruppen håller möte i Kunskapen.

Projektgruppen håller möte i Kunskapen.

Mer om projektet Dataplattform & Datastrategi

Projektet startades i januari 2019 och syftar till att skapa en dataplattform och datastrategi för Tillväxtverket som samlar relevant strukturerad och ostrukturerad data och som möjliggör ett mer datadrivet förhållningssätt på hela myndigheten.

Projektetledare: Therese Asplund, Kunskapsutveckling.
Beställare: Gunilla Nordlöf
Ordförande i styrgruppen:
Lena Carlsson

Projektmedlemmar: Magnus Lundsten, Tjänsteutveckling, Åsa Adamsson och Henrik Hedlund, Data och Systemstöd och Helena Montiadis, IT-enheten.

Projektet har också en styrgrupp och en referensgrupp.

Vill du veta mer om projektet?
Tveka inte att höra av dig till Therese eller någon annan i projektgruppen!

Detta är en del av vår utvecklingsresa. Under 2019 har ett antal insatser pekats ut, som är särskilt viktiga för hela myndighetens utveckling. De berör och involverar hela, eller stora delar av myndigheten. Här kan du läsa om utvecklingsstrategin och vad som ingår.