Tillväxtverket

Teambuilding och lärande i Östersund

De anställda på Östersundkontoret tillbringade en eftermiddag med att lära sig mer om varandra och allas arbetsuppgifter.

– Det blev uppskattat, inte bara hos de nyanställda utan även hos de som har varit med länge, säger Gabriella Fredriksson, organisatör för eftermiddagen.

En man står och pekar på en whiteboard och berättar något för tre personer.

Jonas Höglin berättar för några av sina kollegor vad enheten IT Utveckling jobbar med.

I samband med kontorshacket i Östersund 11 juni kom önskemål om att lära känna varandra bättre på kontoret. Och samtidigt lära sig mer om Tillväxtverkets verksamheter. Önskemålen ledde till att personalen delades in i olika grupper torsdagen 29 augusti. De fick gå till olika stationer i lokalerna för att just lära sig mer om sina kollegor och deras verksamheter.

Porträtt på Gabriella Fredriksson

Gabriella Fredriksson

Gabriella Fredriksson, gruppchef för Granskning norra Sverige, organiserade den lärorika eftermiddagen, tillsammans med andra chefer i Östersund.

– Vår första tanke var ett traditionellt mingel. Sen utvecklades idén till att ha ett mer organiserat lärande när vi ändå samlade alla. Vi bestämde oss för att ha olika stationer där varje enhet fick presentera, namn på enheten, avdelning och vilka personer som jobbar där. De höll även en presentation om det viktigaste enheten jobbar med, säger hon.

Vad tyckte du om eftermiddagen?

– Jag tyckte den var väldigt bra. Eftersom det var många presentationer på kort tid blev det väldigt övergripande. Men ändå tillräckligt konkret och detaljerat för att förstå samband mellan olika verksamheter. Jag var imponerad över att alla höll tiderna på de olika stationerna och att logistiken flöt så bra, säger Gabriella.

Medarbetar-eftermiddagen började klockan 13.00 med att medarbetarna fick hämta gruppindelningar och scheman hos Gabriella. Klockan 15.00 slutade rundvandringen och presentationerna. Men de som ville kunde fortsätta mingla på egen hand eller ta ett till varv runt stationerna på kontoret.

Enn kvinna föreläser för en grupp människor i ett mötesrum.