Tillväxtverket

Senaste nytt om Folkungagatan 44

Rivningen av Folkungagatan 44 kan börja under november. Det är en av nyheterna från ombyggnaden av vår grannfastighet.

Grundförstärkningen av fastigheten på Västgötagatan, som skett under året, beräknas preliminärt vara klar under nästa vecka.

Nästa steg i processen är rivning av nuvarande byggnad på Folkungagatan 44. Som en av förberedelserna har man spärrat av gångstråket mellan fastigheterna, som vi tidigare har informera om. Det innebär att man inte längre kan använda sig av entrén mot baksidan. Däremot kommer den entrén fortfarande fungera som utrymningsväg.

Innan rivningen kan starta behöver detaljplanen godkännas. Planen är överklagad till mark- och miljödomstolen och ett besked därifrån väntas i månadsskiftet september/oktober. Godkänns detaljplanen då så kan rivningen börja under november. Rivningen beräknas pågå i fem-sex månader. Godkänns inte detaljplanen skjuts tidplanen fram ytterligare.

Hela byggnaden kläs in i duk

Det är för tidigt att uttala sig om hur rivningen kommer att påverka vår verksamhet. Men sannolikt rör det sig om störande ljud och problem med byggdamm. För att motverka detta klär man in hela byggnaden i ett skyddande hölje av duk och bevattnar byggnaden under rivningen. Vasakronan undersöker också möjligheten att montera ett luftfilter i vårt ventilationssystem.

Hela ombyggnaden ska vara är klar 2022. Intern service bevakar ombyggnaden och återkommer löpande med information.

Har du har frågor eller synpunkter så är du välkommen att kontakta Ulf Eriksson, lokalsamordnare på Tillväxtverket.