Tillväxtverket

Välkommen MSB!

Vi välkomnar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB till myndighetssamarbetet Starta och driva företag. De är klara som en associerad part i samarbetet, som nu består av tolv nationella statliga myndigheter och landets regioner.

Anna Johansson, avdelningschef Förenkling

Anna Johansson

- Jättekul att MSB nu är med i samarbetet, det betyder mycket i arbetet med att förenkla för Sveriges företagare. MSB är en viktig aktör i utvecklingen av myndigheternas framtida digitala kundmöte, så det är verkligen positivt säger Anna Johansson som är avdelningschef för avdelningen Förenkling och som sitter med i strategiska ledningen för myndighetssamarbetet.

Under hösten kommer MSB som ny part främst att synas på eget företag-mässan i Stockholm den 7-9 november, och med ny information på verksamt.se samt i arbetet med informationssäkerhetsmånaden.

Åke Holmgren, chef Avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer på MSB är också glad för att MSB nu ingår i myndighetssamarbetet Starta och driva företag.

- Härigenom ökar våra möjligheter att nå företag, i synnerhet de mindre företagen, med information om hur de kan skydda information och minska risker. Information- och cyberssäkerhet blir allt viktigare för alla företag i den digitala världen. Samarbetet kring verksamt.se kan därför bidra till att öka samhällets förmåga. Vi har redan jobbat en del tillsammans tidigare år med informationssäkerhetsmånaden och kampanjen Tänk säkert, samt med information på verksamt.se.

För frågor om MSB som ny part kontakta Anders Nyberg på Digital kommunikation.

Myndighetsamarbetet Starta och Driva företag

Tillväxtverket ingår i myndighetssamarbetet Starta och driva företag som syftar till att förenkla för företagare genom gemensam och samordnad information och service.

Tillväxtverket deltar i ledningen och styrningen av samarbetet tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skatteverket, Tullverket, Patent- och registreringsverket (PRV) och Bolagsverket. I samarbetet ingår dessutom Jordbruksverket, Pensionsmyndigheten, Lantmäteriet och Statistiska centralbyrån (SCB).

Följande kanaler ingår i samarbetet:

Myndigheterna deltar också tillsammans på utvalda mässor och evenemang för företagare.