Tillväxtverket

Attraktiv rivstart

På tisdag håller vi höstens första konferens. Vilken rivstart! Fullbokat med 75 anmälda i loungen på Tillväxtverket och många som tittar in på livesändningen. Ämnet som lockar så är platsens betydelse för regional tillväxt.

Det är Daniel Fahlander och Olof Billebo som håller i trådarna och nu ser fram emot att sprida mer kunskap om platsens betydelse.

Daniel, ser vi ett nyvaknat intresse för att lära mer om vad en attraktiv plats är?

– Intresset har funnits ett tag men det har definitivt blivit än mer aktuellt!

– Utgångspunkten är enkel, det vill säga att alla företag finns på en specifik plats och det handlar alltså om att utveckla och förbättra förutsättningarna som finns där för att få företaget att växa.

Om du skulle tipsa om tre platser som har arbetat bra med attraktivitet, vilka skulle då det bli?

– Jag skulle då vilja lyfta fram tre projekt som vi har investerat i insatsen Stärkt lokal attraktionskraft. Det är Kramfors kommun för deras arbete med att förändra kulturen hos medarbetare och medborgare i kommunen, Haninge kommun för deras insatser att utveckla stadskärnan genom ett brett samarbete med många parter och slutligen Gotlands kommun för att de har utvecklat ett arbetssätt som underlättar för företagsetableringar genom att förkorta handläggningstiderna.

Vad tycker du är viktigt att Tillväxtverket förmedlar när det gäller platsens betydelse?

– Vårt budskap till näringslivsutvecklare och samhällsplanerare på lokal och regional nivå som deltar på seminariet är att inspireras av andra, men alla platser har sina förutsättningar. Tillvarata dessa!

– Därtill vill vi naturligtvis att alla som deltar ska få kunskap om och förståelse för hur Tillväxtverket kan utgöra en resurs i arbetet med att stärka platsers och företags attraktivitet och konkurrenskraft.

Läs mer om Stärkt lokal attraktionskraft

Livesändning på Youtube

Välkommen att se seminariet live eller se det efteråt på Youtube.