Tillväxtverket

EU-nätverk möts i Sverige

Under juni månad kommer generaldirektörer från samtliga EU-länder att träffas i Sverige. Syftet är att diskutera hur man kan använda EU:s och nationell policy för att underlätta för små och medelstora företag att växa.

EU-flagga

Den 27-28 juni är GD Gunilla Nordlöf värd för det europeiska nätverket SME envoy (småföretagsakten, Small and medium-sized enterprises envoy på engelska) som hon ingår i sedan 2015. Nätverket leds av EU-kommissionär Elzbieta Bienkovska och möts fyra gånger per år för att diskutera och utbyta erfarenheter kring frågor som rör små och medelstora företag.

– Forumet har bland annat skapat ingångar till intressanta studiebesök i Danmark och Nederländerna. I Danmark fick vi höra om hur man arbetar med tillväxtföretag och i Nederländerna om digitalisering och entreprenörskap. En intressant aspekt som kom fram när vi var i Nederländerna var exempelvis att de testar piloter i mycket liten skala, säger Gunilla Nordlöf.

På mötet i Sverige kommer digitaliseringsfrågorna att vara i fokus.

– Vi kommer att dela med oss av hur vi arbetar med att bygga upp det digitala ekosystemet runt verksamt.se och våra breddsatsningar på digitalisering. Vi kommer också att presentera startup Sweden och hur vi byggt upp det programmet för att startup-företag från alla delar av Sverige ska få del av det fina ekosystemet som finns i Stockholm, säger Gunilla Nordlöf.

Läs mer om SME-envoynätverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster