Tillväxtverket

Tankesmedja för bättre tillväxtpolitik

Tankesmedjan samlades för givande dagar med diskussioner och utveckling. I fokus var dagens regionala tillväxtpolitik och hur den kan se ut i framtiden.

26-29 maj samlades den tankesmedja som Tillväxtverket har tillsatt med anledning av regeringsuppdraget: Att lämna förslag på hur hållbarhetsarbetet inom den regionala tillväxtpolitiken kan stärkas.

Deltagare från regional nivå och nationell nivå träffades under tre dagar inom ramen för en backcastingprocess. Backcasting är en metod där man tar fram en önskvärd framtid. Sedan arbetar man bakåt för att hitta saker som knyter ihop den önskvärda framtiden med hur det ser ut i dag.

Deltagarna i tankesmedjan samlades för att tillsammans ta fram förslag på insatser som behövs för att kunna stärka hållbarhetsarbetet inom den regionala tillväxtpolitiken.

Flera personer som deltar på en workshop/föreläsning.

Statssekreteraren Emil Högberg tittade på Tillväxtverkets lokaler och blev visad Idélabbet där tankesmedjan höll till.

Ett av de typiska karaktärsdragen för den regionala tillväxtpolitiken är flernivåstyrningen och flernivåsamverkan. Många aktörer är involverade i politikens genomförande på olika nivåer både i den nationella, regionala och lokala styrningen. Hållbarhetsarbetet i sin tur går på tvärs över det mesta. Regeringsuppdraget handlar således om att få in tvärsektoriella perspektiv i ett tvärsektoriellt politikområde. Det finns med andra ord en anledning till att både en och två gånger lägga pannan i djupa veck.

Som ett sätt att försöka möta detta har tankesmedjan tillsatts. Representanter från både regional och nationell nivå som tillsammans diskuterar de utmaningar vi står inför. Till tankesmedjan har även forskarna Martin Persson från Chalmers och Anna Kaijser från Formas kopplats på. Deras uppgift är bland annat att bidra med kunskap om hållbar utveckling, omställningsprocesser, det intersektionella perspektivet på hållbar utveckling samt även att utmana deltagarna i tankar och förslag.

Dagarna i maj fokuserade på:

  • Hur vi önskar att hållbarhetsarbetet i den regionala tillväxtpolitiken ska se ut i framtiden?
  • Hur ser det ut idag?
  • Vad krävs för att röra oss från nuläget till det önskvärda framtidsläget?
Flera människor som deltar i Tankesmedjan.

Just backcasting har av bland annat UN SDSN (The Sustainable Development Solutions Network, ett nätverk som samlar forskare och tekniska experter på hållbar utveckling) bedömts som en väl fungerande metod för att arbeta fram förslag som rör hållbar utveckling.

Hållbar utveckling har ju som bekant ett betydligt längre planeringsperspektiv än den vanliga budget- och verksamhetsplaneringen. Backcastingprocessen möjliggör att titta 10-20 år framåt i tiden och kan då lättare fånga in de förändringar som kan tänkas bli på sikt. Det är dessutom ett väldigt roligt sätt att arbeta på.

Backcasting var även en av de foresightmetoder som introducerades och användes i RegLabs stora satsning Regioner 2050länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster där också Tillväxtverket deltog. Att använda metoden i genomförandet av det här regeringsuppdraget är ett sätt att omsätta lärandet från det arbetet i praktisk handling. Något som föll mycket väl ut!

Det blev intensiva, roliga, engagerade dagar med tankesmedjan. Oerhört kunniga deltagare med stort engagemang för frågorna. Mycket diskussioner kring utmaningsdriven styrning, utmaningsdriven politik och behov av annan form av uppföljning. Ett väldigt inspirerande och givande sätt att arbeta på.

Flera olika papper och lappar sitter på en anteckningstavla.

Annat som diskuterades under dagarna var utrymme för omställning, nationella analysfunktioner, BRP+, landsbygd, tillväxt som begrepp och mycket mer.

Lär dig mer om metoden backcasting

Journalisten Per Grankvist förklarar backcastinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Anna Ebenmark.

namn.efternamn@tillvaxtverket.se