Tillväxtverket
eu-logotyp

ERUF-projekt får mer tid och pengar

I slutet av april beslutade Tillväxtverket att förlänga datumet för hur länge projekt, som är finansierade av Europeiska regionala utvecklingsfonden, kan pågå under nuvarande programperiod (2014-2020). Motivet till beslutet är att fler projekt ska kunna beviljas stöd för projektperioder på upp till tre år.

EU-flagga, svensk flagga.

I slutet av april beslutade Tillväxtverket att förlänga datumet för hur länge projekt som är finansierade av Europeiska regionala utvecklingsfonden kan pågå.

Beslutet hänger ihop med den föreslagna justeringen av växelkursen där Tillväxtverket kommer att få cirka 850 miljoner kronor till att fördela till projekt. Nuvarande växelkurs är 8,39 och förslaget om den nya ligger på 9,30. Beslutet är inte formellt fattat av finansdepartementet ännu men förväntas bli så i juni.

Det tidigare datumet för att avsluta projekt var 31 december 2021 och senast 30 april 2022 skulle projekten lämna in slutredovisning. Tillväxtverket kan numera godkänna projektperioder som avslutas senast 28 februari 2023 under förutsättning att projekten kan slutredovisa senast 30 april 2023. Att förlänga tiden för att kunna driva projekt möjliggör både att Tillväxtverket har en chans att godkänna fler projekt men också att projekten kan få lite längre tid på sig att genomföra sin verksamhet. Nu skapas alltså utrymme för fler riktigt bra projekt att kunna förverkligas.