Tillväxtverket

Aktuellt

Artiklar som väcker intresse och ger en inblick i allt det vi gör inom vår verksamhet.

 • 2018-03-21
  Vi föreslås samordna landsbygds­politiken
  Regeringen föreslår att Tillväxtverket blir samordnande myndighet för landsbygdsfrågorna. Det framgår av propositionen som Stefan Löfven och Sven-Erik Bucht presenterade i måndags.
 • 2018-03-20
  Utbilda dig om korruption
  Sverige har halkat ner på listan över de minst korrupta länderna och därmed har även förtroendet för myndigheter naggats i kanten. Att ha en välfungerande och rättssäker offentlig förvaltning är en demokratifråga.
 • 2018-03-16
  Ulf
  Nya enhets- och gruppchefer
  Flera nya ordinarie och tillförordade chefer utsedda.

 • 2018-03-16
  johanna giorgi
  Så mycket energi använder vi - 2017 års miljörapport
  Miljöarbetet är en viktig del av hållbar tillväxt och ska prägla hela verksamheten, både vårt interna och externa arbete. Vi rapporterar årligen om miljöarbetet och 2017 års rapport lämnades in till Naturvårdsverket i slutet av februari. Vi ställde några frågor till Johanns Giorgi, ansvarig för vårt miljöhållbarhetsarbete, lite om resultatet av miljöarbetet.
 • 2018-03-14

  Vad händer inom Digitali­serings­lyftet?
  Små och medelstora industriföretag behöver öka tempot i sitt arbete med digitalisering för att klara sin konkurrenskraft. Därför driver vi Digitaliseringslyftet, ett av sju regeringsuppdrag som Tillväxtverket har inom ramen för Smart industri. Gunilla Thorstensson och Björn Langebeck berättar mer om vad som är på gång just nu.

Letar du artiklar som publicerats tidigare?

På sidan Aktuellt arkiv hittar du tidigare publicerade artiklar