Tillväxtverket

Aktuellt

Artiklar som väcker intresse och ger en inblick i allt det vi gör inom vår verksamhet.

 • 2021-02-26
  Hur bidrar Regionalfonden Stockholm till Agenda 2030?
  Regionalfondsprogrammens projekt ska jobba med innovativa insatser för att lösa utpekade regionala utmaningar. Men hur mappar insatser och projekt mot FN:s globala mål i Agenda 2030? Det tog programmet Stockholm reda på.
 • 2021-02-24
  Vad hände på Smart industri-dagarna?
  Vi har ställt tre snabba frågor till Gunilla Thorstensson, koordinator för Smart industri.
 • 2021-02-15
  Fonden för en rättvis omställning utökar antal industrier i Sverige
  Hur ska metallindustrin i Västerbotten och raffinaderi- och kemiindustrin i Västra Götaland ställa om för att påverka miljön mindre? Nu tar Tillväxtverket fram omställningsplaner för de två industrierna i samarbete med flera aktörer. Fram till 25 februari pågår ett samråd för att identifiera de utmaningar och lösningar som fonden bör inrikta sig på.
 • 2021-01-29
  Nu startar vårens språkverkstad
  Kanske är du i början av ett stort skrivprojekt? Eller vill veta hur man lättar upp en krånglig text? Då är du välkommen till vår språkverkstad, som är öppen var fjärde fredag.
 • 2021-01-25
  Ta del av konferensen Cirkulär ekonomi i Sverige, Norden och EU
  I början av december anordnade Delegationen för cirkulär ekonomi en konferens under rubriken Cirkulär ekonomi i Sverige, Norden och EU – så arbetar vi mot samma mål.
 • 2021-01-14
  Två nya myndigheter inom Rörlighet i staten
  Rörlighet i staten välkomnar två nya medlemmar: Spelinspektionen och Myndigheten för tillgängliga medier. Två myndigheter med medarbetare som nu kan dela kunskap och erfarenhet med andra inom Rörlighet i staten.
 • 2020-12-03
  Gör Regionalfonds­programmet Väst­­sverige vad det ska?
  En halv miljard investerade kronor, 658 nya heltidstjänster och 2 364 berörda företag. Det är några siffror som nämns i rapporten "Från strategi till verkstad - Regionalfonden i Västsverige". - Vi har utmaningar, men det har också hänt mycket runt om i regionen, säger Linnea Hagblom, programansvarig för Regionalfondsprogrammet Västsverige.
 • 2020-11-30
  Nya Fonden för en rättvis omställning
  Tillväxtverket tar just nu fram ett nationellt program för EU:s programperiod 2021-27. Fonden för en rättvis omställning ska fokusera på de industrier och regioner som har störst koldioxidutsläpp.
 • 2020-11-23
  Ny resultatsida ska visualisera nyttan med EU
  Hela tiden genererar Regionalfondens projekt resultat. Fler än vi som förvaltande myndighet hinner med att berätta om. Men många fångar vi upp tack vare de som arbetar med våra åtta Regionalfondsprogram och det Nationella strukturfondsprogrammet. En del gör vi artiklar och filmer om.
 • 2020-11-13
  Vilken miljöpåverkan har åtta regional­fondsprogram?
  Vilken miljöpåverkan kan EU:s regionalfondsprogram i Sverige orsaka 2021-2027? Just nu bjuder Tillväxtverket in till samråd kring miljöbedömningarna för programmen.
 • 2020-10-14
  Så får vi rull på arbetet med service
  Nu finns en formel för framgångsrikt servicearbete. Den ser ut som en cykel! Här berättar Camilla Jägerhem och Erika Holmgren om hur de nu vill sprida kunskap om framgångsfaktorer de samlat ur projekt från Gällivare till Skåne. Premiären blir på Lokalekonomidagarna på torsdag.
 • 2020-10-09
  22 myndigheter för landets landsbygder
  I förra veckan hade Gunilla Nordlöf träff med kollegor från 21 andra myndigheter. Gemensamt ska de alla bidra till nya geografiska glasögon och sätta både regional utveckling och landsbygder mer tydligt på kartan.
 • 2020-10-02
  Premiär för Al Kompis Marknad
  Fredagen den 2 oktober kl 20.00 sänds det första avsnittet av webb-tv-serien Al Kompis Marknad. Gunilla Nordlöf medverkar tillsammans med näringsminister Ibrahim Baylan och Facebooks Sverigechef Sam Rihani. Vi passade på att ställa tre frågor till Gunilla Nordlöf om hennes deltagande.
 • 2020-09-28
  Nu pågår Mitt Europa - digitalt
  I dag startar årets Mitt Europa-kampanj som i år är en digital satsning. Under veckan visar 90 projekt upp hur EU-investeringar gör nytta i deras region, både genom digitala evenemang och filmer.
 • 2020-09-17
  Hur används Regionalfonden för att möta de nya utmaningarna?
  Under våren fick Tillväxtverket i uppdrag av regeringen att se över hur Europeiska regionala utvecklingsfonden kan möta effekterna av covid-19. Hittills har 300 miljoner kronor beviljats till små och medelstora företag. Så här har pengarna fördelats.
 • 2020-09-01
  Sofisam stängs ner
  Webbplatsen Sofisam har varit ett stöd för de som vill starta eller driver arbetsintegrerade sociala företag men också för offentliga aktörer som köper tjänster eller finansierar och bidrar till sociala företag. Nu ska arbetet fortsätta på andra platser än på Sofisam. Vi pratar med Eva Carlsson som i flera år har arbetat med frågan och webbsidan.
 • 2020-07-23
  Mötesetikett digitala möten
  På grund av rådande omständigheter är vi just nu många som deltar i eller håller digitala möten. Digitala lösningar är oumbärliga för att vi ska kunna fortsätta arbeta hemifrån. Så här är några tips på vad du ska tänka på för lyckade digitala möten.
 • 2020-05-15
  Vad händer när vi blir stressade? 
  Lagom stress gör oss lite smartare, för mycket gör oss lite dumma. Varför och vad kan vi dra för lärdomar av detta i arbetslivet?
 • 2020-05-06
  Så ställer du om till digitala möten
  Ställ inte in, ställ om! Utifrån den devisen arrangeras nu även många större externa konferenser och möten digitalt istället för fysiskt. Nu finns en checklista för dig som vill lyckas med ditt digitala möte.
 • 2020-05-05
  Se filmen om arbetet med ERUF:s programteori
  Under hösten arbetade regionerna, Tillväxtverket och ytterligare några myndigheter med att ta fram en programteori för de nya regionalfondsprogrammen. Arbetet dokumenterades och den här filmen beskriver processen och resultatet så lång.
 • 2020-04-20
  Information på tillvaxtverket.se stöttar regionerna 
  Regionerna kämpar med coronavirusets effekter på näringslivet. Den 2 april fick Tillväxtverket i uppdrag av regeringen att bistå med insatser med anledning av coronavirusets effekter på regioner och näringsliv.
 • 2020-04-15
  Partsrådet erbjuder webbinarier kring stress och hemarbete
  Med anledning av covid-19 bjuder Partsrådet in till en extrainsatt webbinarieserie på temat att hantera förändring
 • 2020-04-03
  Tillväxtverket utses till förvaltande myndighet för nytt EU-program 
  Tillväxtverket utses till förvaltande myndighet för den nya Fonden för en rättvis omställning, FRO, som ska genomföras under programperioden 2021-2027.   -Väljer man att se bortom coronakrisen är den nya fonden ett mycket viktigt och bra instrument för att arbeta med klimatomställning, säger enhetschef John Wallon. 
 • 2020-03-26
  Nytt regerings­uppdrag: Hur kan ERUF möta effekterna av covid-19?
  I dag fick Tillväxtverket uppdraget av regeringen att se över hur Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF, kan möta effekterna av covid-19.
 • 2020-03-24
  Ny företags­hälsovård från 1 april
  Från 1 april blir Avonova Hälsa AB vår nya företagshälsovård och finns för dig som behöver stöd på olika sätt kopplat till din arbetsmiljö och arbetssituation.
 • 2020-03-24
  Tips för en bra arbetsmiljö vid hemarbete
  De flesta gör nog allt de kan för att ha en bra arbetsmiljö hemma nu när vi arbetar hemifrån på grund av coronaviruset. Men ibland är det bra med tips och påminnelser. Vad är viktigt att tänka på då? Hur håller man kontakten med sina kollegor? Hur håller man isär arbetslivet och det privata? Här tipsar HR om några punkter att ha i åtanke.
 • 2020-03-05
  Viktigt att tänka på innan du bokar Omtanken
  Det är högt tryck på användningen av idélabbet Omtanken. Under våren har vi flera stora uppdrag där tjänstedesign och agilt arbetssätt används. Därför kommer Omtanken att behövas mer än tidigare. För att vi alla ska nyttja möjligheten att använda Omtanken och som information till nyanställda, påminner vi här om vad du ska tänka på innan du bokar lokalen.
 • 2020-02-28
  Så vill EU-kommissionen att Sverige ska använda de nya klimat­investeringarna
  EU-kommissionens årliga rekommendationer för Sveriges ekonomi och politik har kommit. Nytt för i år är kommissionens syn på hur Sverige ska genomföra klimatinvesteringar genom den nya fonden Fonden för rättvis omställning, vilken kan påverka stålindustrins sysselsatta i norra Sverige.
 • 2019-12-03
  Tillväxtverket guidar vid omställningar och varsel
  I dag tisdag 3 december lanserar Tillväxtverket Omställningsguiden på tillvaxtverket.se. Guiden ska ge tjänstepersoner eller politiker i en kommun eller region stöd och idéer om hur de kan hantera en större omställning.
 • 2019-10-09
  Förändringar som Tillväxtverket vill se inför EU:s programperiod 2021-2027
  Tillväxtverket föreslår förändringar med strukturfondernas inriktning, alltså vilka utmaningar som ESI-fonderna ska fokusera på. Här kan du läsa en intervju med Jonas Örtquist, samordnare av EU:s programperiod 2021-2027.
 • 2019-09-18
  Nya kliv mot en dataplattform
  Projektet Dataplattform och Datastrategi är i full gång och tar stora kliv framåt! Syftet är att skapa en plattform och strategi som leder till ett mer datadrivet förhållningssätt på myndigheten. Projektledare är Therese Asplund, Kunskapsutveckling.
 • 2019-02-22
  Årsredovisning 2018 levererad och publicerad
  Nu är årsredovisningen levererad till Regeringskansliet. Du hittar den och ett digitalt urval av vad vi åstadkommit under det gångna året i Axplock för 2018.
 • 2018-08-22
  Nämnden för hemslöjdsfrågor – en myndighet i tiden
  I hörnet på plan 4 i Tillväxtverkets lokaler i Stockholm sitter en av Sveriges minsta myndigheter. Vad vet du om dem?