Tillväxtverket

Aktuellt

Artiklar som väcker intresse och ger en inblick i allt det vi gör inom vår verksamhet.

 • 2017-09-21
  Lars
  Ledningsgrupp 19 september: Nästan i mål med målen
  Största delen av ledningsgruppens möte den 19 september ägnades åt att slutföra diskussionen om mål för vår verksamhet. Den nya styrstrukturen ska presenteras vid chefsmötet den 28 september och vid kommande personalinformation.
 • 2017-09-20
  Satsningar på 43 mdr i höstbudgeten
  Idag överlämnade regeringen budgetproposition för 2018 till riksdagen. Det är regeringens sista budget för den här mandatperioden. Budgeten innehåller satsningar för drygt 43 miljarder och flera förslag berör Tillväxtverket.
 • 2017-09-18
  Omvärldsspaning på två händelsrika veckor
  Allt från budgetnyheter, företagens tillväxtvilja och prognoser till regionernas smarta specialisering och Junckers linjetal.

 • 2017-09-11
  Ledningsgrupp 5 september: Workshop om mål
  Förenkling av vår interna styrning var huvudfrågan på ledningsgruppens möte förra veckan. En annan punkt på dagordningen handlade om hur vi ska arbeta med årsredovisningen för 2017.
 • 2017-09-07
  Fokus på fyra områden i Hela Sverige-satsning
  Regeringen presenterade i dag, 7 september, en så kallad Hela Sverige-satsning. Totalt viks 1,2 miljarder kronor i budgeten. Flera delar i paketet är inom områden där Tillväxtverket redan har uppdrag. Hela Sverige-satsningen innehåller fyra områden: service och goda levnadsvillkor, gröna jobb, företagande och utbildning samt infrastruktur.

Letar du artiklar som publicerats tidigare?

På sidan Aktuellt arkiv hittar du tidigare publicerade artiklar