Tillväxtverket

Policy och riktlinjer

Interna policydokument och riktlinjer är en del av den interna styrningen kring hur vi ska agera i olika frågor och sammanhang.

Övergripande

Personal/HR

DistansarbetePDF                                                        

ArbetsmiljöPDF  

SkyddsrondPDF

Systematiskt arbetsmiljöarbete - rutinerPDF       

Ergonomiska hjälpmedelPDF                             

Lokalt arbetstidsavtalPDF      

BisysslorPDF                                                                                                                                         

LikabehandlingsplanPDF   

Kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering - policyPDF

Kränkande särbehandling - riktlinjerPDF 

LönesättningPDF                                                     

Rehabilitering och arbetsanpassningPDF                                                     

RepresentationPDF   

TrivselkommittéerPDF  

Situationer med hot och våldPDF

Alkohol och droger -policyPDF

Alkohol och droger - riktlinjerPDF

Riskbedömningar inför ändringar i verksamhetenPDF

Enskilda överenskommelser - riktlinjerPDF

Resor

Kommunikation

Upphandling

Dokumenthantering

Juridik

Miljö

Informationssäkerhet och It 

Arbetssätt

Revision