Tillväxtverket

Förbättrings­arbete

Ta del av vårt utvecklingsarbete med aktuella releaser från förvaltningsavdelningen.

Vi har ett ständigt högt tempo i vårt utvecklingsarbete inom myndigheten.

Lanseringen av förvaltningsavdelningens förbättringar med nya funktioner och processer som de utvecklat för medarbetare och kunder sker samlat vid olika releasedatum, ett per månad. Det ger bra möjligheter att planera in förändringar i förhållande till viktiga händelser i verksamheten.

Releaserna med senaste nytt från Förvaltning presenteras månadsvis på startsidan och samlas på denna sida.

Aktuella releaser

 • 2017-04-19
  Förbättringar från Förvaltning - april
  Uppdatering av Windows 10, nytt sätt för besökare att nå vårt Wifi, nya rutiner för att hantera regleringsbrev och annan rapportering samt en ny struktur för vår interna regelstyrning är några av förbättringarna som Förvaltning lanserar i april.
 • 2017-03-15
  Förbättringar från Förvaltning  - mars
  Nytt verktyg för anmälan till konferenser, fler möjliga rapporter i Business World, ny arbetsordning för personalansvarsnämnden, uppdateringar i Nyps och Min ansökan, ny rutin för utlysningstexter och nya zoner i Stockholm. Läs mer om förbättringarna som Förvaltning lanserar i mars.
 • 2017-02-15
  Förbättringar från Förvaltning  - februari
  Appar i mobilen som gör oss mer digitala, en ny växel och telefonisystem, ett nytt sätt att hantera dokument för upphandling och så Nyps2020-barometern. Det är nyheter och förbättringar som Förvaltningsavdelningen introducerar i februari
 • 2016-10-31
  Förbättringar från Förvaltning i november
  Förvaltningsavdelningen introducerar ny tidredovisning, miljö- och sociala hänsyn i upphandling, start för vårt projektkontor, bättre uppföljningsmöjligheter med mera. Förbättringar för medarbetare och kunder. 
 • 2016-12-14
  Förbättringar från Förvaltning i december
  En årsplan för att planera och följa upp vårt arbete under 2017, fler vägar in till information i Nyps 2020, enklare kommunikation för supportärenden i Min ansökan och nya rutiner för att boka större konferenser i Stockholm - nyheter och förbättringar som Förvaltningsavdelningen introducerar i december.
 • 2016-09-27
  Förbättringar - release oktober
  Ny arbetsordning som rör alla anställda från 1 oktober. Ny hantering av behov av IT-utveckling. Det är ett par nyheter om förbättringar från avdelningen Förvaltning.

Planerade releaser - 2017

17 maj

21 juni

Kontakt

Kontakt Bosse Olsson