Tillväxtverket

Styrning och inriktning

Här hittar du information om hur vi styrs av regeringen och hur den interna styrningen och organisationen ser ut. Här finns våra styrande formuleringar och information om processen för verksamhetsplanering. Puffarna nedan uppmärksammar lite av innehållet.

Du hittar mer innehåll som berättar övergripande om vår verksamhet på sidan Vårt uppdrag.

Ikon förbättringar

Förbättringar och utveckling. Läs om vilka förbättringar och utveckling som Förvaltnings­­avdelningen lanserat