Tillväxtverket

Omvärlden

Vi omvärldsbevakar alla inom våra sakområden. På myndigheten följer vi även utvecklingen inom strategiska områden genom en övergripande omvärldsanalys. Vi behöver också veta vad som sägs om oss i omvärlden. Här kan du följa de olika delarna. Du kan också själv bidra, kontakta oss gärna med dina tips.

Ett team med medarbetare från Analys, gd-stab och Kommunikation träffas en gång i veckan för att samla ihop aktuell omvärldsbevakning och bedöma om vi ska agera på det vi har sett. Ledningsgruppen får regelbundet information och förslag. Teamet stämmer också av frågor och tips med andra delar av organisationen.

Alla är omvärldsbevakare

Du kan förmedla tips och slutsatser av din bevakning till brevlådan omvarld@tillvaxtverket.se.  När du tipsar svara gärna på de här frågorna: Varför är tipset viktigt för Tillväxtverket? Vilka behöver veta om det här? Har du också förslag på vad göra till följd av tipset? Det team som koordinerar tar emot och återkopplar till dig.

Vi kommer också att ha ett nätverk inom myndigheten som samlas regelbundet för att diskutera trender och konsekvenser för Tillväxtverkets verksamhet.

Aktuellt i omvärlden

Följ med i vår omvärldsbevakning utifrån Tillväxtverkets perspektiv, här i form av axplock av den veckovisa bevakningen. 

De senaste omvärldsrapporterna

 • Vecka 6 och 7: Staten satsar 26 miljoner på utveckling av ny miljöteknik i så kallade testbäddar, lagar är det största hindret för att etablera cirkul...
  Läs hela omvärldsrapporten
 • Vecka 4 och 5:  Om nio trender för världen 2017, att egenanställning är en global trend, Sverige toppar flesta index för affärsklimat och innovation, U...
  Läs hela omvärldsrapporten
 • Vecka 2 och 3:  Sverige har världens bästa affärsklimat enligt Forbes. Från en 17:e plats 2006 till 1:a plats 2016 tack vare ”avregleringar och budgetd...
  Läs hela omvärldsrapporten

Tidigare omvärldsrapporter

Omvärlden om oss

Vi följer mediers rapportering om oss och sammanställer vår närvaro i sociala kanaler. Vi bevakar också aktuella debatter inom våra frågor. Det gör att vi kan delta i diskussioner och bidra med vår kunskap.

De senaste sammanställningarna om mediers bevakning

 • Så har vi synts i media vecka 3 och 4
  Läs om hur Tillväxtverket har synts i press och sociala media under perioden 17 - 30 januari, i sammanställningen Omvärlden om oss, vecka 3 och 4.
  Läs rapporten
 • Medieåret 2016
  Vad rapporterade medierna om under fjolåret som handlade om Tillväxtverket? Hur många egna nyheter publicerade vi? Det och en del annat finns i samman...
  Läs rapporten

Omvärldsanalys och fördjupningar inom strategiska områden

De områden som vi bevakar i den övergripande omvärldsanalysen kan variera över tid. Analysenheten leder arbetet med hjälp av medarbetare i hela organisationen. Vi gör regelbundet även fördjupningar i aktuella frågor. Ledningsgruppen är en målgrupp. Alla kan också ta del av informationen här.

Aktuellt i EU

Bevakningsinnehåll kommer.

Regionalt tillväxtarbete

Januari 2017, Syntes av rapporter om regional utvecklingPDF

Mars 2016, Ny indelning av län och landstingPDF

Februari 2016, Ny indelning av län och landstingPDF

Fördjupningar i aktuella frågor

26 oktober 2016, Entreprenörskapskommitténs betänkande, förslagen i korthetPDF

19 oktober 2016, Entreprenörskapskommitténs betänkande, presentation i pptPDF

20 september 2016, Budgetproposition 2017PDF

juni 2016, BrexitPDF

Lästips