Tillväxtverket

Omvärlden

Vi omvärldsbevakar alla inom våra sakområden. På myndigheten följer vi även utvecklingen inom strategiska områden genom en övergripande omvärldsanalys. Vi behöver också veta vad som sägs om oss i omvärlden. Här kan du följa de olika delarna. Du kan också själv bidra, kontakta oss gärna med dina tips.

Ett team med medarbetare från Analys, gd-stab och Kommunikation träffas en gång i veckan för att samla ihop aktuell omvärldsbevakning och bedöma om vi ska agera på det vi har sett. Ledningsgruppen får regelbundet information och förslag. Teamet stämmer också av frågor och tips med andra delar av organisationen.

Alla är omvärldsbevakare

Du kan förmedla tips och slutsatser av din bevakning till brevlådan omvarld@tillvaxtverket.se.  När du tipsar svara gärna på de här frågorna: Varför är tipset viktigt för Tillväxtverket? Vilka behöver veta om det här? Har du också förslag på vad göra till följd av tipset? Det team som koordinerar tar emot och återkopplar till dig.

Vi kommer också att ha ett nätverk inom myndigheten som samlas regelbundet för att diskutera trender och konsekvenser för Tillväxtverkets verksamhet.

Prenumerera på nyheter från Retriever

Du kan följa mediers rapportering om Tillväxtverket och frågor som rör dina ämnesområden genom vår mediebevakare Retrievers prenumerationstjänst.

Gå till prenumerationstjänsten, välj ämnesområden och börja prenumerera

Aktuellt i omvärlden

Följ med i vår omvärldsbevakning utifrån Tillväxtverkets perspektiv, här i form av axplock av den veckovisa bevakningen. 

De senaste omvärldsrapporterna

 • Som vanligt stor spridning av händelser och rapporter, från regionalt till globalt - t.ex. om blockkedjans möjligheter, utfrågning i Näringsutskottet ...
  Läs hela omvärldsrapporten
 • Vecka 16 och 17 : Som vanligt hittar ni här många olika trådar att fördjupa er i. Alltifrån rapporter om den regionala tillväxten från Nordea, om riskk...
  Läs hela omvärldsrapporten
 • Vecka 14 och 15: De här veckorna innehåller spaningen från omvärlden aktuella prognoser om offentliga finanser och globala konjunkturer, information o...
  Läs hela omvärldsrapporten

Tidigare omvärldsrapporter

Omvärlden om oss

Vi följer mediers rapportering om oss och sammanställer vår närvaro i sociala kanaler. Vi bevakar också aktuella debatter inom våra frågor. Det gör att vi kan delta i diskussioner och bidra med vår kunskap.

De senaste sammanställningarna om mediers bevakning

 • Så har vi synts i media vecka 9 och 10
  Under den här perioden uppmärksammas bland annat utlysningen inom Digitaliseringslyftet, Startup-Swe...
  Läs mera
 • Prenumerera på nyheter om oss och dina favorit­ämnen
  Nämns Tillväxtverket i medierna? Vad rapporteras om våra EU-projekt eller affärsutvecklingscheckar? ...
  Läs mera
 • Så har vi synts i media vecka 7 och 8
  Under vecka 7 och 8 skrev media om våra affärsutvecklingscheckar och stöd till dagligvaruhandel.

  Läs mera

Tidigare sammanställningar

Fördjupningar

De områden som vi bevakar i den övergripande omvärldsanalysen kan variera över tid. Analysenheten leder arbetet med hjälp av medarbetare i hela organisationen. Vi gör regelbundet även fördjupningar i aktuella frågor. Ledningsgruppen är en målgrupp. Alla kan också ta del av informationen här.

Aktuellt i EU

Juli 2016, Ekonomiska konsekvenser av Brexit - en första sammanställning (Tillväxtverket)Word

Mars 2017, EU-kommissionen lanserar ny Vitbok om EU:s framtidPDF

Regionalt tillväxtarbete

Januari 2017, Syntes av rapporter om regional utvecklingPDF

Mars 2016, Ny indelning av län och landstingPDF

Februari 2016, Ny indelning av län och landstingPDF

Fördjupningar i aktuella frågor

26 oktober 2016, Entreprenörskapskommitténs betänkande, förslagen i korthetPDF

19 oktober 2016, Entreprenörskapskommitténs betänkande, presentation i pptPDF

20 september 2016, Budgetproposition 2017PDF

juni 2016, BrexitPDF

Lästips

Nov 2016: Vad innebär digitalieringen för framtidens jobb? Stefan Fölster tittar framåt och ser stora förändringar på den framtida arbetsmarknaden. Läs artikel i DN om Framtidens jobblänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dec 2016: Hur har digitaliseringen förändrat Sverige år 2030? En ovanligt spännande SOU  Digitaliseringskommissionen - För digitalisering i tidenPDF

Mars 2017: Hur ska vi förstå den samtid vi lever i? Allan Larsson analyserar samhällsutvecklingen de senaste 30 åren. En intressant och tankeväckande rapport från Global UtmaningPDF

April 2017: Emma Leijsnse om hur kvinnorna drar ifrån när det gäller utbildningsnivå i hela västvärlden - och vad det kan få för konsekvenser: Läs ett  smakprov ur Fördel kvinna: den tysta utbildningsrevolutionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Metodutveckling

Vårt arbete med omvärldsanalys är under utveckling. Det gäller såväl hur vi organiserar arbetet som att lära oss metoder och verktyg för att analysera. Målet är förstås att kunna göra omvärldsanalysen så relevant och användbar som möjligt för utvecklingen av vår verksamhet.

Grunder och struktur

För att utveckla grunderna i arbetet har vi haft hjälp av PTS arbete och deras omvärldsanalytiker Henrik Sköld. Här kan du se bilder från hans kurs i omvärldsarbetets grunderPDF. Han kommer också att stödja vårt arbete med trendspaning (information kommer).

Framsyn 2050 och scenarier

Vi deltar i ett gemensamt arbete att utveckla metoder för omvärldanalys inom ramen för Reglab, Framsyn 2050, som pågår under 2017-2018. Med framsyn avses en process där deltagarna använder systematiska och delaktiga metoder för att samla in information om den framtida utvecklingen och skapa visioner på medellång och lång sikt. Här ska vi förstå viktiga trender och metoder för scenarieutveckling.

Ambitionen är att vi tillsammnans med regionerna i Reglab ska identifiera viktiga förutsättningar för framtidens vägval och diskutera möjliga inriktningar och handlingsalternativ för en positiv nationell och regional tillväxt.

Tillväxtverket deltar i framsynsprocessen både genom att bidra med finansiering samt aktivt medverka i gemensamma Reglab-processen. Det vi lär oss ska också spridas och omsättas i den egna organisationen, vilket kommer att involvera alla Tillväxtverkets medarbetare på något sätt. Arbetet börjar i maj 2017. Här kan du läsa mer om de olika delarna i Reglab-processen under 2017-2018Word. Du kan också kontakta någon i projektgruppen:

Anna Ebenmark, Regionalt tillväxtarbete
Aslög Odmark, GD Stab
Ewa Andersson, Enheten Miljö och innovation
Isaac Karlsson, Regionala miljöer
Sigrid Hedin, Analys (sammankallande)
Ulf Savbäck, Analys