Tillväxtverket

Nya nätverk startas - vill du vara med?

Inom ramen för projektet Rörlighet i staten finns redan ett antal professionella nätverk och i mars utökas utbudet med fler. De nya nätverken söker nya medlemmar. Anmäl ditt intresse!

Under hösten 2014 startade sju nätverk inom ramen för projektet och under förra året startades ett antal nya nätverk. Det innebär att det totalt finns åtta stycken professionella nätverk. Tillsammans har de drygt 100 deltagare.

Nu är nya nätverk på väg in och nätverksgruppen hoppas att många ska vara intresserade! Totalt är det fem nya nätverk som startas i mars om tillräckligt med intresseanmälningar kommer in. Ett nätverk för registratorer, ett för löneadministratörer, ett för personer som arbetar med bedömningsarbete (av projekt/program och liknande), ett som behandlar statens roll för hållbar utveckling och slutligen ett tillsynsnätverk.

Tycker du att det låter intressant? Gå in och läs mer på programmets gemensamma webbplats http://www.rorlighetistaten.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Så här anmäler du dig.

Stäm av med din närmsta chef att du vill gå med i ett nätverk och att tiden finns för detta. Anmäl intresse till info@rorlighetistaten.se senast 31 januari 2017.

Läs mer om nätverket Rörlighet i staten på Medarbetarsidorna