Tillväxtverket

Att tänka på inför bokslut 2016

Jul och nytt år innebär också bokslut. Följande datum är därför viktiga att ha koll på. Kom också ihåg att ange en ersättare för att hantera dina fakturor om du ska vara ledig.

Viktiga datum

Måndag 19 december

 • Sista dag för att skicka in underlag för fakturering till Ekonomi

Torsdag 22 december

 • NYPS stänger för utbetalningar, beviljningar och återföringar kl: 22.00.
  Öppnas åter 3 januari kl. 08.00
 • Sista dag för att skicka manuella utbetalningar av bidrag, se medarbetarsidorna Manuella utbetalningar (undantagsfall). Skicka underlaget till Ekonomi

Onsdag 4 januari

 • Sista dag för att registrera tid i Business World för 2016.

Måndag 9 januari

 • Sista dag för att attestera tid i Business World för 2016.
 • Fakturor ska vara godkända och attesterade i Visma Proceedo.
 • Sista dag för att lämna in periodiseringsunderlag till ekonomienheten.
 • Sista dag för att skicka manuella utbetalningar (ej bidrag). Följ instruktionen på sidan Manuella utbetalningar (undantagsfall)

Torsdag 12 januari

 • Tidregistrering i Business World för 2017 öppnas.

Fakturor som tillhör 2017 men inkommer 2016

Fakturor som avser 2017 och överstiger 100 000 kronor (exkl. moms) ska attesteras som vanligt men i kommentarsfältet ska ni skriva: Avser 2017.

Utbetalning av bidrag

Utgifter för transfereringar ska redovisas det budgetår då betalning sker. Detta innebär att bidrag/transfereringar som ska belasta 2016 års budget och anslag måste betalas ut under 2016.

Ledighet - Delegera fakturor i Proceedo

Om du inte har möjlighet att granska och attestera fakturor i Visma under din ledighet i jul ska du aktivera en ersättare i Visma Proceedo. Gå in under Inställningar och välj Delegera. Klicka på Ny delegering och sök fram personen som ska hantera dina fakturor under din ledighet. Klicka i behörighet och välj sedan tidsperiod. Tryck OK och delegeringen blir aktiverad.

/Ekonomienheten