Tillväxtverket

Startlinjen övergår till kundtjänsten för verksamt.se

Från och med 1 januari 2017 upphör företagstjänsten Startlinjen på Tillväxtverket. Istället kommer tjänsten att integreras i den kundtjänst som finns för verksamt.se och som bemannas av personal från Bolagsverket.

Startlinjen har funnits sedan 1994 och tjänsten syftar till att vägleda och hjälpa de som har allmänna frågor om att starta eller driva företag. Under de senaste 8 åren har fler än 30 000 samtal besvarats och över 10 000 e-mail hanterats.

De flesta som har kontaktat Startlinjen är i en planeringsfas eller på väg att registrera sitt företag. Frågorna har främst handlat om allmän vägledning i hur man planerar sitt företagande, företagsformer, skatter och avgifter samt om vilka bidrag som finns att söka.

Service genom Bolagsverket

Från 1 januari kommer Bolagsverket erbjuda service via verksamt.se kundtjänst, 0771-190 300. Här kan kunder både ställa allmänna frågor om start av företag, men även få guidning på verksamt.se och teknisk support av verksamt.se och de e-tjänster som finns på webbplatsen.

Har ni frågor om förändringen eller verksamt.se kundtjänst, kontakta Kristian Sjölander, Bolagsverket eller Gunilla Svensson, Tillväxtverket.