Tillväxtverket

Verksamhets­bidrag – för långsiktig samverkan

Just nu utvärderar Tillväxtverket ansökningar inom sju områden från sammanlagt 36 organisationer, som alla ansökt om verksamhetsbidrag för perioden 2017-2019.

Finansieringsformen verksamhetsbidrag används när vi bedömer att långsiktighet och nära samverkan mellan Tillväxtverket och den organisation som får bidrag är viktigt för att nå så goda resultat som möjligt.

I oktober i år gick Tillväxtverket ut med sju öppna utlysningar av verksamhetsbidrag. Spännvidden är stor – från konkreta insatser för att främja studenters entreprenörskap till spridning av forskningsbaserad kunskap inom entreprenörskap, innovation och näringslivets utveckling.

Bosse Olsson

- Att fördela verksamhetsbidrag genom öppna utlysningar fyller två syften, förklarar Bosse Olsson som koordinerar vårt arbete med verksamhetsbidragen. Det handlar förstås om att få så bra ansökningar som möjligt, men också om att säkra en rättssäker hantering av bidragen. Alla intresserade vet vad man kan söka för och bedöms utifrån samma kriterier.

För två av de sju områdena är verksamhetsbidrag en ny finansieringsform. Det gäller ”Stärkt produktionskompetens i företag” och ”Främja förnyelse av innovationskontor, inkubatorer och science parks”. Och inom flera områden har organisationer som vi inte har samarbetat med på detta sätt tidigare sökt verksamhetsbidrag.

Ansökningarna prövas nu av ansvariga handläggare, ofta i samråd med kollegor från andra enheter. Beslut ska fattas senast 15 januari 2017.

Frågor om utlysningarna, internt och externt, besvaras av den/de handläggare som ansvarar för området.


Utlysning

Handläggare

Främja studenters entreprenörskap

Ayse Mutlu Güler

Utveckling av affärsrådgivning för nyföretagande

Vukica Bosnjak
Anna Eldestrand

Främja kooperativ utveckling

Eva Carlsson

Sprida kunskap om entreprenörskap, innovation och näringslivets utveckling

Josefine Lindell

Stärka företags arbete med design

Karin Östberg

Stärkt produktionskompetens i företag

Björn Langbeck

Främja förnyelse av innovationskontor, inkubatorer och science parks

Maria Evertsson