Tillväxtverket

Aktuellt

Här hittar du alla publicerade aktuella artiklar.

 • 2017-04-21
  Information från omvärlden vecka 14 och 15
  Delningsekonomi på användarnas villkor, prognoser från Ekonomistyrningsverket och Handelsbanken och debatt om skatteförslag och orättvisa regler för företagare.

 • 2017-04-19
  Ulf Savbäck
  Nyheter från budget­propositionen
  Igår överlämnade regeringen till riksdagen den ekonomiska vårproposition som anger inriktningen för den ekonomiska politiken inför 2018. Samtidigt lämnar man också en vårändringsbudget för innevarande år. Tillväxtverket berörs främst av utgiftsområde 19 Regional tillväxt och utgiftsområde 24 Näringsliv .
 • 2017-04-19
  Medarbetare
  Ledningsgrupp 18 april: kompetens­försörjning och datalager
  Kommunikationsavdelningen och GD-stab presenterar några nedslag från ledningsgruppens senaste möte. Ett nytt inslag i vår internkommunikation. Ibland gör vi det i form av text, andra gånger filmar vi. Detta kompletterar minnesanteckningarna och är tillgängliga snabbare.
 • 2017-04-13
  Birgitta Pettersson och Anna-Carin Lanner Hammar
  Nyligen skedde en historisk knapptryckning
  Det var när slutrapporterna för de nio program inom Regionala utvecklingsfonden som Tillväxtverket ansvarade för 2007-2013 skickades iväg till EU-kommissionen. - Jag är mycket stolt över det fantastiska arbete som alla inblandade har gjort, säger Lars Wikström, chef för avdelningen Regioner.
 • 2017-04-05
  Utklipp från di.se
  Regionchef intervjuas i DI
  Patrik Sällström, regionchef för norra Sverige medverkade i ett längre reportage om konjunkturen i Norrland i Dagens Industri i måndags, den 4 april.