Tillväxtverket

Aktuellt

Här hittar du alla publicerade aktuella artiklar.

 • 2017-03-21
  Debatt om Regelrådet i DI
  I dag 21 mars skriver Caroline af Ugglas och Göran Grén, från Svenskt Näringsliv en debattartikel i Dagens Industri om att Regelrådet, som idag är en del av Tillväxtverket, bör bli en egen myndighet.
 • 2017-03-20
  Företagens villkor och verklighet kommer i höst
  Hej Olof Dunsö, projektledare för Företagens villkor och verklighet som släpps i september.

 • 2017-03-20
  Information från omvärlden vecka 10 och 11
  Omvärldsbevakningen tar upp EU-kommissionens index för konkurrrenskraften i 263 regioner och kommissionens index för digitalisering, företagsamheten i Sverige och vändning för svensk solenergi
 • 2017-03-14

  Gott om idékraft hos ny­svenska entre­prenörer i Sörmland

  Snabbspår för nyanlända företagare i Sörmland har gett affärsidéer och långt framskridna planer på nya företag. Dessutom motivation och nätverk, både hos deltagarna och bland de företagsfrämjande aktörerna i regionen.
 • 2017-03-14
  Bild på påskrift av överenskommelsen
  "Vi internatio­naliserar varje dag"
  För Magnus Schönning, programchef i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, är det en del av vardagen att samarbeta med danskar och norrmän. Nu senast slöts det en överenskommelse mellan Tillväxtverket och Greater Copenhagen and Skåne Committee om kontor och personal i Köpenhamn.