Tillväxtverket

Genomförande 2019

I handlingsplanen för 2019 har ett antal insatser pekats ut, som idag prioriteras som särskilt viktiga för hela myndighetens utveckling. De berör och involverar hela, eller stora delar av myndigheten. Här kan du läsa om vad som ingår. Du hittar vem du kan kontakta om du vill vara med, eller höra mer.  

Handlingsplan för 2019

Genomförandet av strategin består av tre delar:

A. Strategiskt viktiga initiativ: samordning och koordinering av de projekt som identifierats som särskilt viktiga för att nå målen i utvecklingsstrategin (se mer nedan).

B. Avdelningar/enheter: implementering via chefer, exempelvis genom chefsmöten, stöd vid strategisk diskussion och verksamhetsplanering- och uppföljning.

C. Medarbetare: kultur och struktur för engagemang på medarbetarnivå inkl. hantering av utvecklingsförslag från medarbetare, exempelvis förslagslådor och ”hack”

Utpekade strategiskt viktiga initiativ

Under 2019 kraftsamlar vi på några strategiskt viktiga insatser. Insatserna syftar till att skapa, smart, samarbete, och ett samlat värdeskapande för hela myndigheten. Inledningsvis prioriteras följande insatsområden:

 • Tydligare varför – att vi som myndighet inte bara kan berätta vad vi gör, och hur vi gör det – utan också varför och på vilka grunder.
 • Enklare vardag – bättre administrativt stöd för alla medarbetare.
 • Kundmötet – enklare för våra kunder genom bättre samarbete.
 • Digital utveckling – stärka vår förmåga att använda digitaliseringens möjligheter.
 • Smarta processer – enkla och tydliga processer som underlättar vårt arbete

Tydligare varför

Bygga en gemensam förståelse för vilken samhällsutveckling som Tillväxtverket bidrar till. Hur gör vi det? Vilka är vi till för?

Följande projekt pågår:

 • Hållbar tillväxt: Strategisk plan och handlingsplan för systematiskt hållbarhetsarbete som genomsyrar myndighetens hela verksamhet. Kontaktperson: Johanna Giorgi
 • Kompetensförsörjningsstrategi: strategi för vilka strategiska kompetenser som behöver utvecklas och/eller rekryteras. Kontaktperson: Per Cederblad
 • Kunskapsorganisation: lärande och kunskapsbyggande på myndighetsgemensam nivå. Kontaktperson: AnnSofi Persson Stenborg
 • Resultatområden och koordinering: Kontaktperson Frida Andersson

Vill du veta mer, eller vara med och bidra? Kontakta projektledare för respektive projekt.

Enklare vardag - för dig som medarbetare

Förbättra användarupplevelsen för medarbetare, med fokus på administrativt stöd.

Följande projekt pågår:

 • Förbättrad ekonomistyrning för myndigheten. Kontaktperson Homan Sadat.

Vill du veta mer, eller vara med och bidra? Kontakta projektledare för respektive projekt.

Kundmötet

Göra det enklare för våra kunder genom att stärka vårt helhets- och processperspektiv.

Följande projekt pågår:

 • Stödärendehanteringsprocessen, kontaktperson Frida Mattsson
 • Strategiska regionala dialoger, kontaktperson Daniel Fahlander, Monika Kväl och Josefin Majewski

Vill du veta mer, eller vara med och bidra? Kontakta projektledare för respektive projekt.

Digital utveckling

Utveckla vår förmåga att använda digitaliseringens möjligheter. Tänka och agera digitalt först.

Följande projekt pågår

 • Dataplattform och datastrategi. Att nyttja data som en strategisk resurs. Uppdragsledare: Therese Asplund
 • Digital utveckling. Handlingsplan för att stärka vår digitala transformation. Projektledare: Nader Svärd.

Vill du veta mer, eller vara med och bidra? Kontakta projektledare/uppdragsledare.

Smartare processer

Enkla och tydliga processer som underlättar vårt arbete och att planera och genomföra initiativ och insatser.

Följande projekt pågår:

 • Processer och utvecklingsinitiativ:Översyn över utvecklingsportfölj, beslutsprocesser och metodlåda. Projektledare Gunnar Wennerholm
 • Regeringsuppdrag - ax till limpa. Analys och rekommendationer kring hur första faserna i ett regeringsuppdrag genomförs. Projektledare Aslög Odmark.

Vill du veta mer, eller vara med och bidra? Kontakta projektledare för respektive projekt.

Principer för vad som ingår i strategin

I utvecklingsstrategin samordnas initiativ som prioriteras av ledningsgruppen, och som följer följande principer:

Riktning – bidrar till myndighetsgemensam måluppfyllelse.

Lärande – bidrar till myndighetsgemensam kunskaps- och metodutveckling.

Samarbete – hanterar processer där hela eller stora delar av myndigheten samarbetar.

Utvecklande – insatser som är avgränsade i tid.