Tillväxtverket

Protokoll

Efter varje styrelsemöte skriver sekreteraren ett protokoll som innehåller korta summeringar av de punkter som tagits upp vid mötet och de beslut som styrelsen har fattat.

Chefsjuristen är sekreterare i styrelsen och förbereder mötena och skriver protokoll.

Protokoll 2019

18 februariPDF
21 – 22 maj
18 september
30 oktober
18 december