Tillväxtverket

Protokoll

Efter varje styrelsemöte skriver sekreteraren ett protokoll som innehåller korta summeringar av de punkter som tagits upp vid mötet och de beslut som styrelsen har fattat.

Chefsjuristen är sekreterare i styrelsen och förbereder mötena och skriver protokoll.

Protokoll 2018

20180219PDF

20180503-04PDF

20180830PDF