Tillväxtverket

Protokoll

Efter varje styrelsemöte skriver sekreteraren ett protokoll som innehåller korta summeringar av de punkter som tagits upp vid mötet och de beslut som styrelsen har fattat.

Chefsjuristen är sekreterare i styrelsen och förbereder mötena och skriver protokoll.

Protokoll 2017

20171214

20171023PDF

20170814PDF

20170511-12PDF

2017 vecka 7 och 8PDF

20170114PDF