Tillväxtverket

Styrelsen

Regeringen utser vår styrelse. Den ansvarar för verksamheten inför regeringen. Styrelsen ska se till att verksamheten bedrivs effektivt enligt gällande rätt och de förpliktelser som följer av medlemskapet i EU. Styrelsen ska också se till att verksamheten redovisas på ett tillförlitligt sätt och att myndigheten använder statens medel väl.

Styrelsens ledamöter

Styrelsen för Tillväxtverket består av ledamöter som samtliga är utsedda av regeringen. Närvarande vid mötena är därutöver två personalföreträdare, styrelsens sekreterare och föredragande avdelningschefer och tjänstemän.

 • Kristina Alsér, ordförande
  Kristina Alsér tidigare landshövding i Kronobergs län. Sitter i styrelsen för Vinnova och Transportstyrelsen. Hon har dessutom varit ordförande i Sveriges Miljöteknikråd, ledamot i Svenskt Näringslivs arbetsutskott och suttit i Teknikföretagens arbetsutskott, Exportkreditnämnden och regeringens Globaliseringsråd. Kristina Alsér har även varit vd för det familjeägda företaget Mercatus Engineering AB i Vimmerby. Hon invaldes 2011 som ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.
 • Carl Melin, forskningsledare i tankesmedjan Futurion.
 • Margareta Dahlström, professor i kulturgeografi vid Karlstads universitet
 • Sara Wallin, VD Almi Företagspartner Väst
 • Gunnar Holmgren, landshövding Västernorrlands län
 • Per Grankvist, författare och journalist med särskilt fokus på hållbarhetsfrågor. (Per tillträder 1 april 2018)
 • Ann Hellenius, CIO (IT-chef) Bankgirot. (Ann tillträder 1 april 2018)
 • Amir Sajadi, VD och grundare Hjärna.Hjärta.Cash. (Amir tillträder 1 april 2018)
 • Gunilla Nordlöf, generaldirektör Tillväxtverket
 • Personalrepresentant SACO
 • Personalrepresentant ST

Foton på styrelsen

Styrelsens arbete

Hur styrelsens arbete och ansvar är utformat tydliggjort i styrelsens arbetsordning, avsnitt 6 och framåt.

Styrelsen har minst fyra möten per år.