Tillväxtverket

Verksamhets­planering

Planeringen av vår verksamhet görs i flera steg och på flera nivåer inom myndigheten. Arbetet utgår från uppföljning av resultat, omvärldsbevakning och styrelsens strategiska inriktningsbeslut. Utifrån planeringsförutsättningar, avdelningarnas verksamhetsplan och enheternas aktivitetssplan tas en myndighetsövergripande plan fram.

Tillväxtverkets verksamhetsplan

Varför verksamhetsplanerar vi?

Verksamhetsplanen ska ange riktning för verksamhetens arbete och visa på våra mål, vad som är prioriterade områden för det kommande året. Vi synliggör vad vi ska uppnå, vem som gör vad och när i tid.

Verksamhetsplanen är, när den är framtagen och beslutad, ett internt styrdokument med åtaganden som följs upp tertialsvis både ekonomiskt och verksamhetsmässigt. Resultatet av det som genomförts utifrån verksamhetsplanen rapporteras in till departementet, via särskilda rapporter och/eller som ett grundmaterial till myndighetens årsredovisning.

Verksamhetsplaner tas fram på myndighets-, avdelningsnivå. På enhetsnivå tar vi fram aktivitetsplaner som konkretiserar genomförandet.

Kontakt

Maria Eriksson