Tillväxtverket

Årsredovisning

Årsredovisningen är myndighetens årliga rapportering till vår uppdrags­givare. Den tar sin utgångspunkt i myndighetens instruktion och det årliga regleringsbrevet.

Krav på årsredovisning

Senast den 22 februari ska alla statliga myndigheter, enligt Förordning om årsredovisning och budgetunderlag, skicka in en årsredovisning till regeringskansliet. Årsredovisningen ska ge vår uppdragsgivare en samlad återrapportering av verksamheten som genomförts och dess resultat.

Regeringskansliet använder vår årsredovisning löpande i sitt arbete bland annat inför den årliga budgetprocessen och som ett underlag inför politiska förhandlingar och beslut.

Årsredovisning 2018

Projektledare för årsredovisningen 2018 är Susanna Rockström.

InstruktionerPDF

Instruktioner Ordning och redaPDF

Deadline

Roll

Aktivitet

9 november

Skribenter

Har lagt utkast till texter i mapp

16 november

Redaktionsråd och chefer

Har läst utkast till texter

19 november

Skribenter

Har hanterat ändringar

22 november

Konsulter

Rapport version 0.7 är klar

30 november

Redaktionsråd och chefer

Har läst klart Rapport version 0.7

7 december

Skribenter

 Har hanterat klart kommentarer

13 december

Konsulter

Rapport version 0.8 är klar

18 januari

Skribenter

 Sista dag för verifikat

23 januari

Konsulter

Har infogat verifikat i Rapport version 0.8

24 februari

Redaktionsrådet

Sista handpåläggning för Rapport version 0.9

Februari

Generaldirektör, beredning och styrelse

Får Rapport version 0.9

22 februari

Regeringskansliet

Får Rapport version 1.0