Tillväxtverket

Årsredovisning

Årsredovisningen är myndighetens årliga rapportering till vår uppdrags­givare. Den tar sin utgångspunkt i myndighetens instruktion och det årliga regleringsbrevet.

Krav på årsredovisning

Senast den 22 februari ska alla statliga myndigheter, enligt Förordning om årsredovisning och budgetunderlag, skicka in en årsredovisning till regeringskansliet. Årsredovisningen ska ge vår uppdragsgivare en samlad återrapportering av verksamheten som genomförts och dess resultat.

Regeringskansliet använder vår årsredovisning löpande i sitt arbete bland annat inför den årliga budgetprocessen och som ett underlag inför politiska förhandlingar och beslut.

Årsredovisning 2017

Projektledare för årsredovisningen 2017 är Homan Sadat.

Instruktioner 2017PDF

Instruktioner Ordning och redaPDF

Tidplan


5 september

Presentation för ledningsgruppen

26 september

Uppstartsmöte 1 för skribenter

29 september

Uppstartsmöte 2 för skribenter

2 oktober

Uppstartsmöte 3 för skribenter

3 november

Senast datum för skribenter att skicka in sina texter och verifikat

17 november

Texter med kommentarer återlämnas till skribenter

30 november

Slutversion av texter lämnas in av skribenter

11 december

Första utkastet av årsredovisningen skickas till enhets- och avdelningschefer

18 december

Enhets- och avdelningschefer lämnar sina synpunkter på texterna

8 januari

Årsredovisningen lämnas för språkgranskning (extern byrå)

12 januari

Årsredovisningen ska sammanställas efter språkgranskning

18 januari

Samtliga skribenter ska fylla på sina texter med siffror och resul­tat

som tas fram efter årsskiftet

22 januari

Riksrevisionen påbörjar sin granskning av finansiella delar

19 februari

Riksrevisionen påbörjar sin granskning av resultatredovisningen

22 februari

Årsredovisningen skickas till regeringskansliet och andra mottagare