Tillväxtverket

Årsplan

Här finns en visualisering samt en aktuell årsplan som visar de centrala processerna på myndigheten och när i tid de infaller.

Illustration

Årsplaner

Årsplanen synliggör den årliga planerings- och uppföljningscykeln som finns. Den visar när våra årliga, centrala arbetsprocesser pågår och viktiga deadlines. Vid behov görs smärre justeringar. Du hittar alltid den aktuella versionen härnedan.

Årsplan för 2018Excel

Aktuellt just nu

För närvarande arbetar vi med årsplanen för 2019. Vår ambition är att kunna tillgängliggöra den innan jul. Kontakt

Maria Eriksson