Tillväxtverket

Planering och verksamhets­uppföljning

Planering och uppföljning är de viktigaste komponenterna för att genomföra vår verksamhet och för att följa upp att det vi gör leder åt rätt håll. Här kan du läsa om hur vi arbetar med planering och uppföljning.

Myndigheten har en process för hur arbetet med planering och uppföljning ska gå till och hur de olika delarna hänger samman i en helhet. Processen är uppbyggd för att vi ska hantera de krav som ställs på oss utifrån gällande regelverk.

Planering

Planeringen görs på flera nivåer. Från verksamhetsstrategin, via diskussioner i ledningsgruppen inför VP-arbete, avdelningarnas strategiska inriktningar samt enheternas strategiska inriktning och aktivitetsplaner tar vi oss fram till en gemensam verksamhetsplan för hela Tillväxtverket.

Mer om verksamhetsplanering

Uppföljning

För att följa upp vår planering genomförs uppföljning på olika nivåer.

Genom uppföljningen följer vi systematiserat upp det vi planerat och de mål och resultat som vi satt upp under verksamhetsåret. Uppföljningen hjälper oss att se till att vi håller kursen och att identifiera förbättringar för att vi ska nå de mål och effekter som vi eftersträvar.

Mer om verksamhetsuppföljning

Kontakt

ekonomi@tillvaxtverket.se