Tillväxtverket

Gd-stab

Presentation av Gd-stabens uppdrag.

GD-staben ska stärka det strategiska arbetet i myndigheten och bidra till en framtidsorienterad, kunskapsdriven och strategisk myndighet. I närtid prioriteras stabens arbete mot att stärka den strategiska utvecklingen av verksamheten, ökat resultatfokus och förenkling i verksamheten. Staben är i första hand en utvecklingsstab.

Staben ansvarar även för vissa löpande uppgifter:

  • Stöd till GD (ex. veckoberedning, remisser, underlag)
  • Informationssäkerhet
  • Samordning hållbar tillväxt (inkl. rapportering Agenda 2030)
  • Strategisk avvägning (portföljledning samt strategisk avvägning regeringsuppdrag)
  • Samordning myndighetens utvecklingsstrategi

 

Se vilka som arbetar på gd-staben

Öppna pdf över organisationen