Tillväxtverket

GD-stab

Presentation av GD-staben som utökas med fler medarbetare 2018.

GD-staben ska stärka det strategiska arbetet i myndigheten och bidra till en framtidsorienterad, kunskapsdriven och strategisk myndighet. I närtid prioriteras stabens arbete mot att stärka den strategiska utvecklingen av verksamheten, ökat resultatfokus och förenkling i verksamheten. Staben är i första hand en utvecklingsstab.