Tillväxtverket

Avdelning Kunskaps­utveckling

Presentation av avdelning Kunskapsutveckling och dess enheter.

Avdelning Kunskapsutvecklings uppdrag är att stärka Tillväxtverkets analys-, uppföljnings- och utvärderingsförmåga och att bygga upp ett datalager som kan användas för mer datadrivna analyser.

Avdelningschef, till och med 4 februari 2018: Lena Carlsson
Avdelningschef från och med 5 februari 2018: Christina Henrysson

Enheter på avdelningen Kunskapsutveckling

Analys

Enheten genomför olika analyser för kunskapsutveckling och lärande inom näringspolitiken och för hållbar tillväxt och utveckling i gles- och landsbygder.

Chef: Ulf Savbäck (tillförordnad)

Uppföljning och utvärdering

Enheten arbetar för stärkt lärande och ökat fokus på resultat inom myndigheten och bland myndighetens målgrupper.

Enhetens mål är att bidra till en effektivare verksamhet, genom kunskap och lärande från uppföljning och utvärdering.

Chef: Frida Andersson

Data och systemstöd

Enheten förvaltar och vidareutveckla systemstöd för stödärendehantering i hela kedjan från stödansökan, via beredning och beslutsfattande, till uppföljning och rapportering.

Enheten bidrar också till verksamhetsutveckling och lärande av myndighetens samlade data genom att utveckla och implementera ett datalager som också ska stödja öppna data.

Chef: Ulrica Morelid