Tillväxtverket

Avdelning Regioner

Presentation av avdelning Regioner och dess enheter.

Avdelning Regioner ansvarar för att genomföra insatser som stärker ett aktivt regionalt tillväxtarbete i länen samt för att utveckla och förbättra förutsättningarna för dialog, samarbete och lärande mellan olika relevanta aktörer på nationell och regional nivå. Avdelningens primära målgrupp är de regionalt utvecklingsansvariga aktörerna i länen.

Se vilka som är ansvariga chefer

Öppna pdf över organisationenPDF

Sök medarbetare på avdelning Regioner

Enheter på avdelning Regioner

ÖKS (Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak)

Enheten ÖKS ansvarar för EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak (ÖKS) och är förvaltande myndighet (FM) och landsgemensamt sekretariat för detsamma.

Programmet syftar till att bidra till hållbar tillväxt i Öresund-Kattegatt-Skagerrak­regionen genom att stödja gränsregionala projekt som löser gemensamma samhällsmässiga utmaningar.

Se vilka som arbetar på ÖKSlänk till annan webbplats

Regionalt tillväxtarbete

Enheten stärker regionernas förmåga till strategiska vägval och ansvarar för verksamhet som bidrar till dialog, samverkan och ökad kunskap hos både regionalt utvecklingsansvariga, andra regionala aktörer samt statliga myndigheter.

Regionala processer och regionalt tillväxtarbete är enhetens kunskapsområden. Enheten får nya uppgifter och uppdrag kopplat till Östersjöstrategin, Östersjöprogrammet och vår roll som kunskapsnod för Interreg.

Se vilka som arbetar på Regionalt tillväxtarbetelänk till annan webbplats

Regional näringslivsutveckling

Enheten stärker attraktiva miljöer för näringslivets utveckling och ansvarar för verksamhet som stärker kommuner och regioners förmåga att skapa långsiktiga förutsättningar för näringslivets utveckling.

Enhetens kunskapsområden är:

  • samhällsplanering
  • näringslivsutveckling
  • regional kompetensförsörjning
  • kommersiell service.

Se vilka som arbetar på Regional näringslivsutvecklinglänk till annan webbplats

Regional tillväxt Norra Sverige

Enheten ska följa, beskriva och kommunicera resultat av regionala investeringar i aktuella län och regioner, genom länsansvar delta i det verksövergripande arbetet med strategiskt regionarbete samt genomföra regionalfondsprogrammen Övre Norrland och Mellersta Norrland.

Se vilka som arbetar på Regional tillväxt Norra Sverigelänk till annan webbplats

Regional tillväxt Mellersta Sverige

Enheten ska följa, beskriva och kommunicera resultat av regionala investeringar i aktuella län och regioner, genom länsansvar delta i det verksövergripande arbetet med strategiskt regionarbete samt genomföra regionalfondsprogrammen Norra Mellansverige, Östra Mellansverige och Stockholm.

Se vilka som arbetar på Regional tillväxt Mellersta Sverigelänk till annan webbplats

Regional tillväxt Södra Sverige

Enheten ska följa, beskriva och kommunicera resultat av regionala investeringar i aktuella län och regioner, genom länsansvar delta i det verksövergripande arbetet med strategiskt regionarbete samt genomföra regionalfondsprogrammen Västsverige, Småland och Öarna samt Skåne-Blekinge.

Se vilka som arbetar på Regional tillväxt Södra Sverigelänk till annan webbplats