Tillväxtverket

Avdelning Myndighetsstöd

Presentation av avdelning Myndighetsstöd och dess enheter.

Avdelningen ansvarar för att myndigheten har en modern förvaltning och ett effektivt kontrollsystem samt ger hela organisationen service inom HR, IT, ekonomi, kommunikation och allmän administration. Avdelningen utför även administrativa uppgifter åt Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Se vilka som är ansvariga chefer

Öppna pdf över organisationenPDF

Enheter på Myndighetsstöd

HR

Enheten driver och utvecklar myndighetens personalpolitik (inklusive lönepolitik), arbetar med strategisk kompetensförsörjning, exempelvis rekrytering, och med att vidareutveckla arbetsmiljöarbetet.

Se vilka som arbetar på på HR

Ekonomi

Enheten ansvarar för planering, uppföljning och redovisning av verksamhetens ekonomiska frågor. Det innebär bland annat att ekonomi har samordningsansvaret för budget och årsredovisning. Dessutom erbjuder enheten ett ledningssystem och ett inköps- och upphandlingsstöd för Tillväxtverket.

Se vilka som arbetar på Ekonomi

Kommunikation

Kommunikationsenheten ansvarar för och samordnar den övergripande kommunikationen internt och externt. Enhetens uppdrag är att utveckla Tillväxtverket till en kommunikativt framgångsrik organisation.

Alla medarbetare på Tillväxtverket har en viktig kommunikativ funktion och är ambassadörer för organisationen.

Enheten stärker organisationen i att planera och driva kommunikationsaktiviteter. På enheten finns experter inom exempelvis nyhetsvärdering, pressfrågor, sociala medier, digitalt innehåll/produktion, redaktionellt arbete, tillgänglighetsarbete, sökmotoroptimering, film, klarspråk, grafisk profil, kommunikationsstrategier och uppföljning av kommunikationsinsatser.

Kommunikatörer som arbetar med olika ämnen

Se vilka som arbetar på Kommunikation

Intern service

Enheten ansvarar för våra lokaler (alla nio orter). Det innebär att vi:

  • Ansvarar för brand- och lokalsäkerhet
  • Tillhandahåller konferensservice
  • Ansvarar för receptioner och växel
  • Beställer kontorsmaterial, kaffe, möbler med mera
  • Svarar på frågor om till exempel post och pakethantering, resor, kundregistret och dörrtaggar samt är en del av gruppen som förvaltar Digital arbetsplats (Office 365, videokonferens).

Se vilka som arbetar på Intern service