Tillväxtverket

Avdelning Myndighetsstöd

Presentation av avdelning Myndighetsstöd och dess enheter.

Avdelningen ansvarar för att myndigheten har en modern förvaltning och ett effektivt kontrollsystem samt ger hela organisationen service inom HR, IT, ekonomi, kommunikation och allmän administration. Avdelningen utför även administrativa uppgifter åt Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Se vilka som är ansvariga chefer

Öppna pdf över organisationenPDF

Enheter på Myndighetsstöd

HR

Enheten driver och utvecklar myndighetens personalpolitik (inklusive lönepolitik), arbetar med strategisk kompetensförsörjning, exempelvis rekrytering, och med att vidareutveckla arbetsmiljöarbetet.

Se vilka som arbetar på på HRlänk till annan webbplats

Ekonomi

Enheten ansvarar för ekonomisk och verksamhetsmässig uppföljning, däribland myndighetens årsredovisning. Enheten tillhandahåller ett ledningssystem för myndigheten och ett inköps- och upphandlingsstöd.

Se vilka som arbetar på Ekonomilänk till annan webbplats

Kommunikation

Enheten ska säkerställa att Tillväxtverket kommunicerar viktig kunskap om företags och regioners tillväxt på ett effektivt och intresseväckande sätt så att kommunikationen gör oss kända och efterfrågade som kunskapsmyndighet.

Enhetens uppdrag är också att verka för att vår interna kommunikation stärker chefer och medarbetare i arbetet mot gemensamma mål och skapar öppenhet, dialog och vi-känsla.

Se vilka som arbetar på Kommunikationlänk till annan webbplats

Intern service

Enheten tillhandahåller konferensservice, växelfunktion och allmänt administrativt stöd och ansvarar för att myndigheten har ändamålsenliga lokaler.

Se vilka som arbetar på Intern servicelänk till annan webbplats

IT

Enheten tillhandahåller tjänster för IT-drift, IT-utveckling och IT-support samt ansvarar för att myndigheten har ett ändamålsenligt IT-stöd på arbetsplatsen. Enheten består av två grupper:

  • IT Utveckling
  • IT Förvaltning och support

Se vilka som arbetar på ITlänk till annan webbplats