Tillväxtverket

Avdelning Myndighetsstöd

Presentation av avdelning Myndighetsstöd och dess enheter.

Avdelningen ansvarar för att myndigheten har en modern förvaltning och ett effektivt kontrollsystem samt ger hela organisationen service inom HR, IT, ekonomi, kommunikation och allmän administration. Avdelningen utför även administrativa uppgifter åt Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Se vilka som är ansvariga chefer

Öppna pdf över organisationenPDF

Enheter på Myndighetsstöd

HR

Enheten driver och utvecklar myndighetens personalpolitik (inklusive lönepolitik), arbetar med strategisk kompetensförsörjning, exempelvis rekrytering, och med att vidareutveckla arbetsmiljöarbetet.

Se vilka som arbetar på på HRlänk till annan webbplats

Ekonomi

Vi ansvarar för planering, uppföljning och redovisning av verksamhetens ekonomiska frågor. Det innebär bland annat att ekonomi har samordningsansvaret för budget och årsredovisning. Dessutom erbjuder vi ett ledningssystem och ett inköps- och upphandlingsstöd för Tillväxtverket.

Se vilka som arbetar på Ekonomilänk till annan webbplats

Kommunikation

Enheten ska säkerställa att Tillväxtverket kommunicerar viktig kunskap om företags och regioners tillväxt på ett effektivt och intresseväckande sätt så att kommunikationen gör oss kända och efterfrågade som kunskapsmyndighet.

Enhetens uppdrag är också att verka för att vår interna kommunikation stärker chefer och medarbetare i arbetet mot gemensamma mål och skapar öppenhet, dialog och vi-känsla.

Se vilka som arbetar på Kommunikationlänk till annan webbplats

Intern service

Enheten ansvarar för våra lokaler (alla nio orter). Det innebär att vi:

  • Ansvarar för brand- och lokalsäkerhet
  • Tillhandahåller konferensservice
  • Ansvarar för receptioner och växel
  • Beställer kontorsmaterial, kaffe, möbler med mera
  • Svarar på frågor om till exempel post och pakethantering, resor, kundregistret och dörrtaggar samt är en del av gruppen som förvaltar Digital arbetsplats (Office 365, videokonferens).

Se vilka som arbetar på Intern servicelänk till annan webbplats