Tillväxtverket

Avdelning Kvalitet och kontroll

Presentation av avdelning Kvalitet och kontroll och dess enheter.

Avdelningen ansvarar för att ge stöd och service till verksamheten inom handläggning, granskning, utbetalning, juridik, revision, intern styrning och kontroll. Vidare ansvarar avdelningen för granskning och utbetalning av myndighetens alla stödformer utom transportbidrag, regionala investeringsstöd och finansiella instrument.

Se vilka som är ansvariga chefer

Öppna pdf över organisationenPDF

Enheter på Verksamhetsstöd

Juridik

Enheten utvecklar och driver myndighetens regelstyrning, bedrägeri- och korruptionsbekämpning, ger allmän juridisk konsultation, företräder myndigheten i juridiska sammanhang och ansvarar för myndighetens registratur och arkiv.

Se vilka som arbetar på Juridiklänk till annan webbplats

Verksamhetsstöd

Enheten tillhandahåller ett kontroll- och förvaltningssystem för hela organisationen, lämnar allmänt handläggningsstöd till kärnverksamheten och utvecklar bidragsvillkor.

Se vilka som arbetar på Verksamhetsstödlänk till annan webbplats

Granskning

Enheten granskar ekonomin i de nio programmen inom ERUF, i de nationella programmen, landsbygdsprogrammet och genomför myndighetens uppdrag inom First Level Control-verksamheten (FLC).