Tillväxtverket

Avdelning Kunskaps­utveckling

Presentation av avdelning Kunskapsutveckling och dess enheter.

Avdelning Kunskapsutvecklings uppdrag är att stärka Tillväxtverkets analys-, uppföljnings- och utvärderingsförmåga och att bygga upp ett datalager som kan användas för mer datadrivna analyser.

Se vilka som är ansvariga chefer

Öppna pdf över organisationenPDF

Enheter på avdelningen Kunskapsutveckling

Analys

Enheten genomför olika analyser för kunskapsutveckling och lärande inom näringspolitiken och för hållbar tillväxt och utveckling i gles- och landsbygder.

Se vilka som arbetar på Analyslänk till annan webbplats

Uppföljning och utvärdering

Enheten arbetar för stärkt lärande och ökat fokus på resultat inom myndigheten och bland myndighetens målgrupper.

Enhetens mål är att bidra till en effektivare verksamhet, genom kunskap och lärande från uppföljning och utvärdering.

Läs om det kunskapsstöd enheten för uppföljning och utvärdering kan bidra med.

Se vilka som arbetar på Uppföljning och utvärderinglänk till annan webbplats

Data och systemstöd

Enheten förvaltar och vidareutveckla systemstöd för stödärendehantering i hela kedjan från stödansökan, via beredning och beslutsfattande, till uppföljning och rapportering.

Enheten bidrar också till verksamhetsutveckling och lärande av myndighetens samlade data genom att utveckla och implementera ett datalager som också ska stödja öppna data.

Se vilka som arbetar på Data och systemstödlänk till annan webbplats