Tillväxtverket

Avdelning Kunskaps­utveckling

Presentation av avdelning Kunskapsutveckling och dess enheter.

Avdelning Kunskapsutvecklings uppdrag är att stärka Tillväxtverkets analys-, uppföljnings- och utvärderingsförmåga och att bygga upp ett datalager som kan användas för mer datadrivna analyser.

Se vilka som är ansvariga chefer

Öppna pdf över organisationenPDF

Enheter på avdelningen Kunskapsutveckling

Analys

Enheten genomför olika analyser för kunskapsutveckling och lärande inom näringspolitiken och för hållbar tillväxt och utveckling i gles- och landsbygder.

Se vilka som arbetar på Analys

Uppföljning och utvärdering

Enheten arbetar för stärkt lärande och ökat fokus på resultat inom myndigheten och bland myndighetens målgrupper.

Enhetens mål är att bidra till en effektivare verksamhet, genom kunskap och lärande från uppföljning och utvärdering.

Läs om det kunskapsstöd enheten för uppföljning och utvärdering kan bidra med.

Se vilka som arbetar på Uppföljning och utvärdering

IT

Enheten tillhandahåller tjänster för IT-drift, IT-utveckling och IT-support samt ansvarar för att myndigheten har ett ändamålsenligt IT-stöd på arbetsplatsen. Enheten består av två grupper:

  • IT Utveckling
  • IT Förvaltning och support

Se vilka som arbetar på IT