Tillväxtverket

Avdelning Kommunikation

Presentation av kommunikationsavdelningen.

Kommunikationsavdelningen ska säkerställa att Tillväxtverket kommunicerar viktig kunskap om företags och regioners tillväxt på ett effektivt och intresseväckande sätt så att kommunikationen gör oss kända och efterfrågade som kunskapsmyndighet.

Avdelningens uppdrag är också att verka för att Tillväxtverkets interna kommunikation stärker chefer och medarbetare i arbetet mot gemensamma mål och skapar öppenhet, dialog och vi-känsla.

Kommunikationsavdelningens målgrupper är kärnverksamhetens prioriterade målgrupper, myndighetens intressenter samt medarbetarna.
Ansvarig chef, se Organisation

Avdelningen:

  • tar fram strategiska riktlinjer kring extern och intern kommunikation och verkar för att de implementeras i myndigheten
  • driver Tillväxtverkets övergripande externa kommunikationsaktiviteter och verkar för att det sker en samlad, målinriktad kommunikation
  • stödjer Tillväxtverkets medarbetare och chefer i kommunikationsfrågor
  • arbetar strategiskt och operativt med prioriterade löpande kommunikationsuppgifter för att nå kärnverksamhetens prioriterade målgrupper.

Kontaktpersoner för olika ämnen och funktioner hittar du under För ditt arbete > Kommunikation.