Tillväxtverket

Västra Götaland

Här samlar vi våra aktuella satsningar som vi arbetar med på enheten Entreprenörskap inom Västra Götaland.

Mångfald i näringslivet

SweCom

Vad? Utbildning i företagande och individuell rådgivning i kombination med mentorsprogram via en webbaserad digital plattform, vilket ger möjlighet att delta i projektet från hela Sverige.

Syfte? Främja nyanländas företagande

Genomförandeaktör: Insamlingsstiftelsen IFS Rådgivningscentrum

Tidplan: 2017-08-01–2019-12-01

Budget: 4 849 172 kr varav Tillväxtverket 3 049 172 kr

Kontaktperson: Amir Almaleh

Länkar: https://swecom.yumpzone.com/länk till annan webbplats

Projektet drivs i: Dalarna, Gävleborg, Halland, Stockholm, Södermanland, Värmland, Västra Götaland och Örebro

Uppväxlat Fast Track

Vad? Utbildning i företagande och individuell rådgivning. Företagarskola med olika branschinriktningar som exempelvis Grönt företagande, Tjänsteproduktion, Kreativa näringar, Socialt företagande, Matinriktat företagande, Innovation samt Export/import.

Syfte? Främja nyanländas företagande

Genomförandeaktör: Göteborgs Stad Västra Hisingen

Tidplan: 2017-09-01–2019-12-16

Budget: 6 520 380 kr varav Tillväxtverket 4 238 247 kr

Kontaktperson: Ann-Louise (Annie) Hohlfält

Projektet drivs i: Västra Götaland

Underlätta för nyanlända att starta företag i Sverige II

Vad? Utbildning i företagande och individuell rådgivning i kombination med mentorsprogram. Projektet ger nyanlända information om hur man startar och driver företag i Sverige samt förbereda och stötta dem i deras start genom individuell rådgivning och utbildning på engelska. Projektdeltagarna tar del av utbildning och rådgivning efter behov.

Syfte? Främja nyanländas företagande

Genomförandeaktör: Stiftelsen Svenska Jobs and Society/Nyföretagarcentrum

Tidplan: 2017-05-01–2019-12-16

Budget: 6 925 000 kronor varav Tillväxtverket 4 500 000 kronor

Kontaktperson: Harry Goldman

Projektet drivs i: Gävleborg, Jämtland, Jönköping, Skåne, Stockholm, Södermanland, Västernorrland, Västmanland, Västra Götaland och Östergötland.

Mentorprogram för att starta företag för nyanlända

Vad? Mentorsprogram - varje projektdeltagare matchas ihop med en mentor som stöttar och vägleder deltagaren utifrån dennes behov. Mentorerna är lokala företagare med etablerat nätverk inom det lokala näringslivet. Projektdeltagare och mentorer träffas löpande under ett år. Projektet drivs i nära samarbete med Arbetsförmedlingen.

Syfte? Främja nyanländas företagande

Genomförandeaktör: NFC Service AB i Västra Götaland

Tidplan: 2017-06-19–2019-12-16

Budget: 5 910 000 kr varav Tillväxtverket 3 750 000 kr

Kontaktperson: Goran Rajkovic

Projektet drivs i: Västra Götaland

Besöksnäringen

Hållbar produktutveckling med fokus på natur- och kulturturism (HPU)

Vad: Projektet ska bidra till fler prissatta, paketerade och hållbara produkterbjudanden för internationella besökare genom att stödja sju utvalda regioners affärs-, produkt- och hållbarhetinsatser och de företag som ingår som ägare av de färdiga produkterna.

Syfte: Projektet ska skapa kvalitets- och hållbarhetssäkrade produkter som kombinerar kulturupplevelser med vandring och cykling för internationella besökare. Kombinera befintliga leder inklusive pilgrimsleder med utvecklat utbud från exportmogna besöksnäringsföretag i Västra Götalands län.

Genomförandeaktör: Västarvet

Tidplan: 2016 - 2019

Budget: 6 000 000 kr varav Tillväxtverket 3 000 000 kr

Kontaktperson: Ulrika Nisser, Tillväxtverket och Marie Fors, Västarvet

Länkar: Västarvetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster