Tillväxtverket

Västmanland

Här samlar vi våra aktuella satsningar som vi arbetar med på enheten Entreprenörskap inom Västmanland.

Mångfald i näringslivet

Snabbspår Nyanlänt Företagande 2.0

Vad? Utbildning i företagande och individuell rådgivning i kombination med mentorsprogram. Projektet erbjuder nyanlända som vill driva egen verksamhet kursverksamhet, handledning, studiebesök och möten med förebilder.

Syfte? Främja nyanländas företagande

Genomförandeaktör: Företagarna/Nyanlänt Företagande AB

Tidplan: 2017-05-31–2019-12-31

Budget: 5 406 900 kr varav Tillväxtverket 3 468 900 kr

Kontaktperson: Ove Jansson

Länkar: https://nyanlantforetagande.se/länk till annan webbplats

Projektet drivs i: Kommuner i Dalarna, Stockholm, Södermanland och Västmanland

Underlätta för nyanlända att starta företag i Sverige II

Vad? Utbildning i företagande och individuell rådgivning i kombination med mentorsprogram. Projektet ger nyanlända information om hur man startar och driver företag i Sverige samt förbereda och stötta dem i deras start genom individuell rådgivning och utbildning på engelska. Projektdeltagarna tar del av utbildning och rådgivning efter behov.

Syfte? Främja nyanländas företagande

Genomförandeaktör: Stiftelsen Svenska Jobs and Society/Nyföretagarcentrum

Tidplan: 2017-05-01–2019-12-16

Budget: 6 925 000 kronor varav Tillväxtverket 4 500 000 kronor

Kontaktperson: Harry Goldman

Projektet drivs i: Gävleborg, Jämtland, Jönköping, Skåne, Stockholm, Södermanland, Västernorrland, Västmanland, Västra Götaland och Östergötland.