Tillväxtverket

Västerbotten

Här samlar vi våra aktuella satsningar som vi arbetar med på enheten Entreprenörskap inom västerbotten.

Mångfald i näringslivet

Snabbspår Norr för entreprenörer

Vad? Utbildning i företagande och individuell rådgivning. Företagarskola och starta eget-introduktion på lätt svenska (digitalt och fysiskt) för att öka kunskapen, inspirera och nätverka kring ämnet Att driva företag i Sverige.

Syfte? Främja nyanländas företagande

Genomförandeaktör: Almi Företagspartner Nord

Tidplan: 2017-06-01–2019-12-19

Budget: 3 616 281 kr varav Tillväxtverket 2 350 584 kr

Kontaktperson: Torbjörn Edvall

Länkar: https://www.almi.se/vara-tjanster/tjanster/affarsutveckling/utveckla/nord/snabbspar-norr/länk till annan webbplats

Projektet drivs i: Västerbotten och Norrbotten