Tillväxtverket

Uppsala

Här samlar vi våra aktuella satsningar som vi arbetar med på enheten Entreprenörskap inom Uppsala.

Besöksnäringen

Hållbar produktutveckling med fokus på natur- och kulturturism (HPU)

Vad: Projektet ska bidra till fler prissatta, paketerade och hållbara produkterbjudanden för internationella besökare genom att stödja sju utvalda regioners affärs-, produkt- och hållbarhetinsatser och de företag som ingår som ägare av de färdiga produkterna.

Syfte: Projektet ska utveckla kommersiella koncept och erbjudanden för internationella besökare, o och gör dem ttillgängliga via 3D-visualisering. De arbetar inom två temaområden, natur och kultur som dels omfattar vandring, sportfiske, nationalparker och biosfärområden, dels Uppsala stad, exklusivt svenskt mathantverk, slott och herrgårdar/kulturarv med levande bruksmiljöer.

Genomförandeaktör: Region Uppsala

Tidplan: 2016 - 2019

Budget: 11 800 000 kr varav Tillväxtverket 5 900 000 kr

Kontaktperson: Ulrika Nisser, Tillväxtverket och Petra Lindberg, Region Uppsala

Länkar: https://www.regionuppsala.se/sv/Regional-utveckling/Naringsliv/Besoknaring/Hallbar-produktutveckling-HPU-2016-2019/länk till annan webbplats